Zapisz się na
newsletter

29 – 30 IV 2016 Koncert Jubileuszowy „Nieznane drogi Pana”

Spotkanie absolwentów oraz Koncert Jubileuszowy z okazji 15-lecia działalności Inicjatywy Teatralnej Polonistów (Teatru ITP), które odbyły się w dn. 29 – 30.06.2016 r. były okazją do spotkania społeczności akademickiej związanej z powstaniem oraz pierwszymi latami funkcjonowania Teatru. Koncert „Nieznane drogi Pana”, który zgromadził studentów, absolwentów, władze Uniwersytetu oraz władze Miasta był uwieńczeniem i podsumowaniem dotychczasowej pracy oraz początkiem nowego rozdziału w działalności Teatru ITP. Jubileusz 15-lecia świętowany był również podczas Jubileuszowego Spotkania – Balu Absolwentów.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.