Zapisz się na
newsletter

Spotkanie po latach to zawsze niezwykłe wydarzenie, pełne wspomnień, radości i łez wzruszenia. W pełni mogą potwierdzić to absolwenci psychologii KUL, którzy w sobotę i w niedzielę (25-26 czerwca 2016 r.) spotkali się na I Światowym Spotkaniu Absolwentów Psychologii. W tym dniu odbyło się także absolutorium V roku, dzięki czemu dziedziniec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wypełniony był po brzegi! Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem – dla wielu osób było ono nie tylko okazją do zobaczenia się po latach ze swoimi znajomymi i powspominania czasów studencki, ale również do odwiedzenia swojej Alma Mater pierwszy raz od zakończenia studiów. Uczestnicy, oprócz udziału we Mszy św. w Kościele Akademickim KUL, mieli również możliwość odwiedzenia pracowników i Katedr Instytutu Psychologii KUL oraz obejrzenia wystawy fotograficznej. W spotkaniu i jego organizacji wzięły udział jednostki współpracujące z KULem, w tym również Towarzystwo Przyjaciół KUL. To był naprawdę niezwykły dzień!

Pełna fotorelacja: http://www.kul.pl/25-06-2016-pierwsze-swiatowe-spotkanie-absolwentow-psychologii-kul,gal_15638.html

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.