Zapisz się na
newsletter

ffffff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Promocje doktorskie na KULu

Promocje doktorskie na KULu

Data urodzenia: nie podano
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

„W duchu swoistego uniwersalnego humanizmu, uniwersytet katolicki oddaje się całkowicie zgłębianiu wszystkich aspektów prawdy w ich istotowej więzi z Prawdą najwyższą, którą jest Bóg. Innymi słowy, podąża bez lęku, ale przeciwnie –...
Guziakiewicz Edward

Guziakiewicz Edward

Data urodzenia: nie podano
Wydział: Wydział Teologii
Kierunki: teologia
Rok ukończenia studiów: 1979
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

Edward Guziakiewicz (ur. 1952 w Mielcu), pisarz, dziennikarz kulturalny i self-publisher, członek Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Polskich Mediów. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia magisterskie odbywał w latach 1971-1976. Praca magisterska w Instytucie Teologii Pastoralnej na temat posoborowego «Ordo exsequiarum». Następnie trzyletnie studia licencjackie i otwarty przewód doktorski. Ukończone studia doktoranckie. Stypendium naukowe na Uniwersytecie Katolickim w Leuven w Belgii.
W latach 1981-1982 etatowy sekretarz redakcji tygodnika «Gość Niedzielny» w Katowicach. W latach 1986-1993 współpracownik i redaktor miesięcznika «Wzrastanie». W latach 1987-1993 stały współpracownik działu religijnego tygodnika «Katolik». W latach 1994-1999 regionalny korespondent Gazety Codziennej «Nowiny» w Rzeszowie. W latach 2003-2008 w zespole redakcyjnym kwartalnika «Nadwisłocze». Od 2014 r. do 2016 r. redaktor naczelny portalu zlp.rzeszow.pl.
Od lat 80. zajmuje się twórczością literacką, mieszczącą się w trzech nurtach: dziecięcym, młodzieżowym i fantastyczno-naukowym. Dorobek twórczy tego autora obejmuje: 8 powieści, 10 mikropowieści, 26 opowiadań, dramat, a ponadto dwa poradniki dla młodzieży (know-how), jeden dla dzieci, dwa tomy wywiadów, tom eseistyki, nie licząc kilkuset publikacji prasowych oraz drobnych utworów poetyckich. Na rynku księgarskim można znaleźć kilkanaście jego tytułów (głównie w formie ebooków, w sumie ponad 40 wydań). Są także książki dostępne on-line.

Zawód:

pisarz, dziennikarz kulturalny i self-publisher, polski autor fantastyki

Zainteresowania:

•   Fantastyką interesował się od późnych klas szkoły podstawowej. Czytywał prawie wszystko, co ukazywało się drukiem. Jest ona jego hobby, z racji zamiłowania do przedmiotów ścisłych, matematyki i fizyki.

•   Zajmuje go antropologia, historia filozofii i teologii, chętnie sięga po opracowania, związane ze współczesną hermeneutyką naukową. W zainteresowaniach historycznych zorientowany na starożytność, szczególnie na Bliski Wschód (biblijny Izrael).

•   Zamiłowanie do przedmiotów ścisłych zaowocowało ponadto zainteresowaniem językami programowania. Autor jest więc również webmasterem i webdesignerem oraz administratorem stron internetowych.

Wspomnienia:

nie podano

Szymański Dawid

Szymański Dawid

Data urodzenia: nie podano
Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: socjologia
Rok ukończenia studiów: 2015
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:
Szczęśliwy absolwent KUL.
Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Piecak Anna

Piecak Anna

Data urodzenia: nie podano
Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: socjologia
Rok ukończenia studiów: 2015
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Szlachta Daniel

Szlachta Daniel

Data urodzenia: nie podano
Wydział: Wydział Teologii
Kierunki: teologia
Rok ukończenia studiów: 2009
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:
Urodziłem się 17 lutego 1984 r. w Leżajsku. Studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbywałem w latach 2006-2009. Wcześniej byłem klerykiem w Zgromadzeniu Misjonarzy Św. Rodziny, stąd tylko 3 lata studiów magisterskich uwieńczonych obroną pracy pisanej na Seminarium z Historii Kościoła pod kierunkiem ks. prof. Jana Walkusza. W latach 2011-2016 podjąłem studia doktoranckie w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii. Pracę doktorską ostatecznie napisałem pod kierunkiem pana dra hab. Andrzeja Gila, prof. KUL.
Zawód:

nie podano

Zainteresowania:
jak na humanistę i historyka – HISTORIA, szczególnie GÓRNY ŚLĄSK
Wspomnienia:
Egzaminy u obecnego biskupa opolskiego Andrzeja Czai z dogmatyki (w ogóle czwarty rok był trudny). Jako odskocznia Duszpasterstwo Akademickie.
Strona 1 z 41234KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.