Zapisz się na
newsletter

ffffff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Kozyrski Robert

Kozyrski Robert

Data urodzenia: 16.10.1971
Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunki: europejskie studia samorządowe, historia
Rok ukończenia studiów: 1996
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe
Notka biograficzna:

1991-1996: studia magisterskie w zakresie historii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
1994-1996: Podyplomowe Europejskie Studia Samorządowe (Fundacja Rozwoju KUL, Fundacja Konrada Adenauera)
1996: magisterium pod kier. dr hab. Henryka Gapskiego, prof. KUL
1998: zatrudniony w KUL
2002: stypendysta w Uniwersytecie Katolickim w Leuven
2003: stypendysta w Uniwersytecie Karola w Pradze
2003: doktorat pod kier. dr hab. Henryka Gapskiego, prof. KUL
2008: członek Komitetu Redakcyjnego “Rocznika Chełmskiego”
2010: pobyt studyjny/staż w Uniwersytecie Katolickim w Leuven i Parlamencie Europejskim w Brukseli
2012-2015: kierownik projektu badawczego nr 0147/FNiTP/H11/80/2011 pt. Kościoły, religia i szlachta województwa ruskiego w okresie spóźnionej katolickiej konfesjonalizacji 1648-1768, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
2015: habilitacja w KUL
2015: członek Zespołu Ekspertów KUL
2017: pobyt szkoleniowy w Uniwersytecie Katolickim w Leuven (program ERASMUS+ “Staff Mobility for Training”)

Zawód:

nauczyciel akademicki

Zainteresowania:

Zawodowe:
1. Politologia historyczna (relacje kościół-państwo w XVI-XVIII w.)
2. Historia Kościoła w Polsce w XVI-XVIII w.
3. Geografia historyczna Polski
4. Parlamentaryzm i administracja w Polsce w X-XXI w.
Prywatne:
1. Cromaniak, wielbiciel kultury, historii i kuchni chorwackiej
2. Strzelectwo sportowe

Wspomnienia:

nie podanoKLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.