Zapisz się na
newsletter

ffffff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Studia doktoranckie na KUL

Studia doktoranckie na KUL

Data urodzenia: nie podano
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Oferta studiów doktoranckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II kierowana jest do wszystkich tych, którzy ukończyli studia magisterskie i chcą nadal rozwijać własne zainteresowania naukowe w ramach wybranej dyscypliny. Zgłoszeń...
Budzisz Andrzej, dr hab.

Budzisz Andrzej, dr hab.

Data urodzenia: 07.04.1949
Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunki: filologia klasyczna
Rok ukończenia studiów: 1976
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

Od 01.10.1976 do 30.09.1917 pracownik Sekcji a następnie Instytutu Filologii Klasycznej KUL. W latach 2015-2012 dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej KUL. W latach 1998-2004 prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zawód:

nauczyciel akademicki

Zainteresowania:

literatura, muzyka

Wspomnienia:

nie podano

Guzdek Piotr

Guzdek Piotr

Data urodzenia: 5.05.1989
Wydział: Wydział Teologii
Kierunki: nauki o rodzinie
Rok ukończenia studiów: 2016
Stopień studiów: studia II stopnia
Notka biograficzna:

Piotr Guzdek
-mgr dziennikarstwo i komunikacja społeczna
-mgr nauk o rodzinie

Zawód:

medioznawca, familiolog

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Dąbrowska-Jagieło Renata

Dąbrowska-Jagieło Renata

Data urodzenia: nie podano
Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: mediacja sądowa i pozasądowa, psychologia
Rok ukończenia studiów: 2000
Stopień studiów: III stopnia (doktoranckie), studia podyplomowe
Notka biograficzna:

Renata Dąbrowska-Jagieło – psycholog, mediator, trener, edukator, doradca zawodowy, specjalista w obszarze TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Prelegentka podczas wielu konferencji dotyczących zjawiska przemocy w mediach.

Zawód:

psycholog, mediator, doradca zawodowy

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Urban Iwona

Urban Iwona

Data urodzenia: 23.02.1992
Wydział: Wydział Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Kierunki: naukoznawstwo, prawo w biznesie, zarządzanie
Rok ukończenia studiów: 2014, 2015, 2016
Stopień studiów: studia I stopnia, studia II stopnia
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

sporty zespołowe, literatura fantastyczna oraz popularnonaukowa dotycząca innowacji i przedsiębiorczości, zarządzania jakością i zasobami ludzkimi, etyki nauki oraz etyki biznesu

Wspomnienia:

nie podano

Strona 1 z 212KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.