Zapisz się na
newsletter

fff fff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Studia doktoranckie na KUL

Studia doktoranckie na KUL

Data urodzenia: ,
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Oferta studiów doktoranckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II kierowana jest do wszystkich tych, którzy ukończyli studia magisterskie i chcą nadal rozwijać własne zainteresowania naukowe w ramach wybranej dyscypliny. Zgłoszeń...
Budzisz Andrzej, dr hab.

Budzisz Andrzej, dr hab.

Data urodzenia: ,
Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunki: filologia klasyczna
Rok ukończenia studiów: 1976
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

Od 01.10.1976 do 30.09.1917 pracownik Sekcji a następnie Instytutu Filologii Klasycznej KUL. W latach 2015-2012 dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej KUL. W latach 1998-2004 prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zawód:

nauczyciel akademicki

Zainteresowania:

literatura, muzyka

Wspomnienia:

nie podano

Urban Iwona

Urban Iwona

Data urodzenia: ,
Wydział: Wydział Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Kierunki: naukoznawstwo, prawo w biznesie, zarządzanie
Rok ukończenia studiów: 2014, 2015, 2016
Stopień studiów: studia I stopnia, studia II stopnia
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

sporty zespołowe, literatura fantastyczna oraz popularnonaukowa dotycząca innowacji i przedsiębiorczości, zarządzania jakością i zasobami ludzkimi, etyki nauki oraz etyki biznesu

Wspomnienia:

nie podano

Frąckiewicz Anna Maria

Frąckiewicz Anna Maria

Data urodzenia: ,
Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunki: historia sztuki
Rok ukończenia studiów: 1984
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

Roczne studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, aktualnie zatrudniona na stanowisku naczelnika wydziału w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Lublinie

Zawód:

historyk sztuki

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. 1. Administratorem jest Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (adres: ul. Chopina 29, 20 – 023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji biogramów absolwentów KUL na stronie internetowej absolwentkul.pl.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Pan/Pani cofnie zgodę na przetwarzanie danych – dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania żądania usunięcia danych.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. 5. Administrator przekazuje dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych oraz użytkownikom strony internetowej absolwentkul.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych osobowych
  jest brak możliwości publikacji biogramu absolwenta KUL.

[recaptcha]

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.