Zapisz się na
newsletter

ffffff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Oziemczuk Karolina

Oziemczuk Karolina

Data urodzenia: 08.10.1991
Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: psychologia
Rok ukończenia studiów: 2016
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II ukończyłam studia licencjackie z Zarządzania oraz magisterskie z Psychologii. Obecnie jestem doktorantką na kierunku Psychologia i rozwijam się zawodowo w obszarze HR. Pracuję jako Specjalista ds. HR i Rozwoju oraz jako Doradca ds. Rozwoju.

Zawód:

Specjalista ds. Personalnych i Rozwoju

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Wielgosz Maria

Wielgosz Maria

Data urodzenia: 11.09.1993
Wydział: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Kierunki: prawo kanoniczne
Rok ukończenia studiów: 2017
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

Urodziłam w 1993 roku w Garwolinie. Tam też ukończyłam Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte, następnie zostałam przyjęta na Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, na kierunek prawo kanoniczne. Podczas studiów znalazłam się w gronie stypendystów rektora KUL oraz otrzymałam Stypendium Prezydenta Miasta Lublin dla najlepszych studentów. Moim najważniejszym osiągnięciem podczas studiów było otrzymanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia podczas studiów. W latach 2013-2016 publikowałam artykuły naukowe z dziedzin kanonistycznych w licznych recenzowanych czasopismach naukowych.

Zawód:

Kanonista, Koordynator Ośrodka Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion w Warszawie

Zainteresowania:

prawo w szczególności prawo rodzinne, prawo wyznaniowe, małżeńskie oraz prawa człowieka; pozanaukowo – sport, głównie bieganie

Wspomnienia:

Cały okres studiów na KUL uważam za bardzo wartościowy. Pamiętam wiele interesujących konferencji naukowych, wiele wydarzeń kulturalnych, spotkań z wybitnymi osobowościami.

Piasecka-Palcowska Agata

Piasecka-Palcowska Agata

Data urodzenia: 12.02.1986
Wydział: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Kierunki: biotechnologia, ochrona środowiska
Rok ukończenia studiów: 2010, 2012
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie, studia I stopnia
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

doktorant IAPAN

Zainteresowania:

szycie i rękodzieło

Wspomnienia:

5 fascynujących lat, działalność w Kole Naukowym, w ramach NZS, organizacja LFN.

Giordano Klaudia

Giordano Klaudia

Data urodzenia: 23.09.1971
Wydział: Wydział Filozofii
Kierunki: ochrona środowiska
Rok ukończenia studiów: 1995
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

22-letni pracownik naukowy KUL na kierunkach związanych z ochroną środowiska i turystyką kulturową;
1995 – mgr ochrony środowiska KUL;
2013 – dr nauk ekonomicznych SGH;
absolwentka 3 studiów podyplomowych (zarządzanie  środowiskiem 2001 – Politechnika Białostocka; ocena i wycena zasobów przyrodniczych 2006 SGGW-SGH; manager turystyki i hotelarstwa SGH 2017);
2007 roku – pracownik Ministerstwa Środowiska – Główny specjalista w Departamencie Parków Narodowych i Obszarów Natura 2000;
Kierownik Pracowni Ekonomicznych Podstaw Ekologii (2011-2014);
od 2009 – licencjonowany pilot wycieczek;
od 2014 – właściciel biura podróży Edu Tour Klaudia Giordano Turystyka i Edukacja;
od 2015 – przewodnik miejski po Lublinie, Kazimierzu, Nałęczowie, Puławach i regionie lubelskim;
od 2015 – Członek Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;
społecznik na rzecz KUL;
wielokrotny koordynator uczelniany i wydziałowy Lubelskiego Festiwalu Nauki;
prekursor selektywnej zbiórki odpadów na uczelni;
kurator 2 kół naukowych;
organizator wielu konferencji i praktyk naukowych na ochronie środowiska i na turystyce kulturowej;
autorka licznych publikacji i referatów;

odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, 20 września 2007, nr 149-2007-132. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 września 2007 r. o nadaniu odznaczeń  (M.P. Nr 3, poz. 31 z dnia 15 stycznia 2008 r.) za a pracę społeczną, naukową, wychowawczą na rzecz KUL, studentów i środowiska.

2006 – Nagroda im. Prof. Jerzego Kołodziejskiego dla młodych naukowców za wkład w ogólnopolskie badania nad programowaniem zrównoważonego rozwoju gmin – za publikację Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce – Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Warszawa/Gdańsk – publikacja doczekała się dwóch wydań;
Nagrody Rektora KUL: 2005, 2006, 2007, 2008, 20011;
ekspert w licznych projektach z ochrony środowiska i turystki, m.in. Ekologiczna gmina 2007, Ogólnopolski konkurs Energii Odnawialnej INTELIGENTNA ENERGIA DLA INTELIGENTNEGO SPOŁECZEŃSTWA 2010, 2012;

od 2014 właściciel biura podroży i firmy Edu Tour Turystyka i Edukacja Klaudia Giordano

Zawód:

mgr ochrony środowiska KUL
dr nauk ekonomicznych SGH
pilot wycieczek, przewodnik miejski po Lublinie, Kaźmierzu, Nałęczowie, Puławach
właściciel firmy biura podroży Edu Tour Turystyka i Edukacja Klaudia Giordano

Zainteresowania:

turystyka, historia, rower, nordic walking;

Wspomnienia:

Wspaniali przyjaciele, ciepła atmosfera na uczelni, szczególnie w barku KUL, gdzie byli wszyscy z uczelni i wszystkich się znało  🙂 wysoki poziom nauczania, spływy kajakowe, praktyki w IOŚ;
jako prezes koła naukowego studentów filozofii przyrody dwa razy zorganizowałam międzynarodowy konkurs fotografii ekologicznej

GOSPEL RAIN na dziedzińcu KUL

GOSPEL RAIN na dziedzińcu KUL

Data urodzenia: nie podano
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, jako jeden z organizatorów  XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki, serdecznie zaprasza na koncert zespołu Gospel Rain, który odbędzie się 28 września 2017 roku o godz. 19.00 na dziedzińcu Uczelni....
Strona 1 z 212