Zapisz się na
newsletter

fff fff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Rak Kryspin (Ks.)

Rak Kryspin (Ks.)

Data urodzenia: ,
Wydział: Wydział Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Kierunki: prawo kanoniczne
Rok ukończenia studiów: 2006, 2011
Stopień studiów: III stopnia (doktoranckie), jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

W 2003 r uzyskując tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie ukończył studia teologiczne w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie z przeznaczeniem do posługi w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego.
Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 2003 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie z rąk JE Biskupa Polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia.
Po święceniach kapłańskich otrzymał nominację na wikariusza Parafii Wojskowo – Cywilnej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i kapelana 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie.
W 2006 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie ukończył studia magistersko – licencjackie, uzyskując tytułu magistra – licencjata prawa w zakresie prawa kanonicznego.
W 2011 r. na wydziale PPKiA KUL ukończył studia doktoranckie w zakresie prawa kanonicznego.
W 2015 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ukończył studia podyplomowe na kierunku Sądownictwo i administracja w Kościele.
W latach 2004 – 2007 pełnił obowiązki wikariusza Parafii Wojskowej pw. Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie i kapelana jednostek wojskowych Garnizonu Dęblin. W tym okresie pełnił również posługę jako katecheta w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym im. F. Żwirki i S. Wigury w Dęblinie.
W latach 2007 – 2011 decyzją JE Biskupa Polowego WP gen. dyw. Tadeusza Płoskiego pełnił obowiązki wikariusza Parafii Wojskowej pw. Św. Agnieszki w Krakowie, kapelana 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława F. Sosabowskiego oraz kapelana jednostek wojskowych w Krakowskich Balicach.
W latach 2011 – 2013 decyzją JE Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka pełnił obowiązki wikariusza Katedry Polowej WP w Warszawie. W tym okresie pełnił także funkcję kapelana w następujących jednostkach: Batalion Reprezentacyjny WP, 1 Baza Lotnictwa Transportowego, Centrum Operacji Powietrznych, Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP, Batalion Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych.
W latach 2013 – 2016 pełnił obowiązki proboszcza Parafii Wojskowej pw. Św. Gabriela Archanioła oraz kapelana jednostek i instytucji wojskowych w Zegrzu.
26 lutego 2015 roku decyzją JE Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka został mianowany kapelanem Wojskowego Wymiaru Sprawiedliwości.
Z dniem 4 października 2016 roku decyzją JE Biskupa Polowego WP gen. bryg. Józefa Guzdka został mianowany proboszczem Parafii Wojskowej pw. św. Stanisława Biskupa, kapelanem jednostek i instytucji wojskowych w Radomiu oraz kapelanem Garnizonu Grójec.
Z dniem 10 maja 2017 roku decyzją JE Biskupa Polowego WP gen. bryg. Józefa Guzdka został mianowany kapelanem 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Wirgowska Kalina

Wirgowska Kalina

Data urodzenia: ,
Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: pedagogika
Rok ukończenia studiów: 1999
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

pedagog w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej NOWA w Lublinie

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

Przyjaźnie, które trwają do dziś…

Józwik Małgorzata

Józwik Małgorzata

Data urodzenia: ,
Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunki: historia
Rok ukończenia studiów: 2006
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

Urodziłam się w Łukowie. Studia w KUL rozpoczęłam w 2001 r. Studiowałam historię, a w okresie studiów byłam wiceprezesem Koła Naukowego Historyków Studentów KUL.
Podczas studiów aktywnie uczestniczyłam na scenie Teatru ITP. Wystąpiłam w takich spektaklach jak: Toast, Historyja, Raj Utracony, Józef, Odysea, Opowieści Papieskie, Prorock.
Po zakończeniu studiów miałam okazję współprowadzić ITP do 2010 r. będąc kierownikiem muzycznym i przygotowując zespół wokalnie do dwóch spektakli: Nowy Raj Utracony i Prorock.

W 2015 r. ukazała się książka “NSZZ Solidarność w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w latach 1980-2010” autorstwa dr Janiny Gawrysiakowej oraz mojego – Małgorzaty Józwik. Pierwszy rozdział tej książki to część mojej pracy magisterskiej.

Po studiach ukończyłam liczne kursy trenerskie oraz studia podyplomowe “Trener biznesu” i od kilku lat aktywnie pracuję w obszarach szkoleń, doradztwa do firm, pozyskiwania środków na działalność przedsiębiorstw,a  także organizacji pozarządowych.

Zawód:

trener biznesu, menadżer projektów

Zainteresowania:

człowiek i wszelkie aspekty jego funkcjonowania 🙂 dobry film, teatr i dobra książka

Wspomnienia:

Moje studia to w dużej mierze działalność społeczna w kole naukowym historyków studentów KUL oraz w Teatrze ITP. Wspomnień z tego okresu mam tak wiele, że ciężko wybrać najbliższe sercu.

Wspominam jednak takich wielkich nauczycieli jak: prof. Deptułowa, s. prof. Borkowska, prof. Olczak, prof. Deptuła, mój promotor prof. Niebelski, a także niezapomniana mgr Kosiarska od łaciny.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. 1. Administratorem jest Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (adres: ul. Chopina 29, 20 – 023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji biogramów absolwentów KUL na stronie internetowej absolwentkul.pl.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Pan/Pani cofnie zgodę na przetwarzanie danych – dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania żądania usunięcia danych.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. 5. Administrator przekazuje dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych oraz użytkownikom strony internetowej absolwentkul.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych osobowych
  jest brak możliwości publikacji biogramu absolwenta KUL.

[recaptcha]

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.