Zapisz się na
newsletter

ffffff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Czarnocki Antoni

Czarnocki Antoni

Data urodzenia: 17.11.1949
Wydział: Wydział Filozofii
Kierunki: psychologia
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

Po ukończeniu studiów pracowałem w wyuczonym zawodzie. Aktualnie jestem emerytem.

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Rak Kryspin (Ks.)

Rak Kryspin (Ks.)

Data urodzenia: 20.07.1975
Wydział: Wydział Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Kierunki: prawo kanoniczne
Rok ukończenia studiów: 2006, 2011
Stopień studiów: III stopnia (doktoranckie), jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

W 2003 r uzyskując tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie ukończył studia teologiczne w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie z przeznaczeniem do posługi w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego.
Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 2003 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie z rąk JE Biskupa Polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia.
Po święceniach kapłańskich otrzymał nominację na wikariusza Parafii Wojskowo – Cywilnej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i kapelana 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie.
W 2006 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie ukończył studia magistersko – licencjackie, uzyskując tytułu magistra – licencjata prawa w zakresie prawa kanonicznego.
W 2011 r. na wydziale PPKiA KUL ukończył studia doktoranckie w zakresie prawa kanonicznego.
W 2015 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ukończył studia podyplomowe na kierunku Sądownictwo i administracja w Kościele.
W latach 2004 – 2007 pełnił obowiązki wikariusza Parafii Wojskowej pw. Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie i kapelana jednostek wojskowych Garnizonu Dęblin. W tym okresie pełnił również posługę jako katecheta w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym im. F. Żwirki i S. Wigury w Dęblinie.
W latach 2007 – 2011 decyzją JE Biskupa Polowego WP gen. dyw. Tadeusza Płoskiego pełnił obowiązki wikariusza Parafii Wojskowej pw. Św. Agnieszki w Krakowie, kapelana 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława F. Sosabowskiego oraz kapelana jednostek wojskowych w Krakowskich Balicach.
W latach 2011 – 2013 decyzją JE Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka pełnił obowiązki wikariusza Katedry Polowej WP w Warszawie. W tym okresie pełnił także funkcję kapelana w następujących jednostkach: Batalion Reprezentacyjny WP, 1 Baza Lotnictwa Transportowego, Centrum Operacji Powietrznych, Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP, Batalion Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych.
W latach 2013 – 2016 pełnił obowiązki proboszcza Parafii Wojskowej pw. Św. Gabriela Archanioła oraz kapelana jednostek i instytucji wojskowych w Zegrzu.
26 lutego 2015 roku decyzją JE Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka został mianowany kapelanem Wojskowego Wymiaru Sprawiedliwości.
Z dniem 4 października 2016 roku decyzją JE Biskupa Polowego WP gen. bryg. Józefa Guzdka został mianowany proboszczem Parafii Wojskowej pw. św. Stanisława Biskupa, kapelanem jednostek i instytucji wojskowych w Radomiu oraz kapelanem Garnizonu Grójec.
Z dniem 10 maja 2017 roku decyzją JE Biskupa Polowego WP gen. bryg. Józefa Guzdka został mianowany kapelanem 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Wirgowska-Lender Joanna

Wirgowska-Lender Joanna

Data urodzenia: 14.02.1971
Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: psychologia
Rok ukończenia studiów: 1994
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

Mężatka, mama 4 dzieci.

Zawód:

nauczyciel języka angielskiego

Zainteresowania:

język angielski, psychologia prenatalna i perinatalna

Wspomnienia:

Rozpoczęłam studia w przełomowym roku 1989. Był to wkrótce również czas trudny dla uniwersytetu – finansowanie działalności. W pamięci mam radosne chwile w swojej grupie, postacie wykładowców. Uwielbiałam widok dziedzińca uniwersyteckiego pokrytego śniegiem  i dochodzącą z auli muzykę organową…. Moją najbliższą przyjaciółką jest koleżanka z grupy… Z wielką radością pobiegłabym znowu na wykład promotorki mojej pracy magisterskiej prof. Doroty Kornas-Biela….

Wirgowska Kalina

Wirgowska Kalina

Data urodzenia: 01.08.1975
Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: pedagogika
Rok ukończenia studiów: 1999
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

pedagog w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej NOWA w Lublinie

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

Przyjaźnie, które trwają do dziś…

Żarkowska Elżbieta

Żarkowska Elżbieta

Data urodzenia: 01.01.1960
Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: socjologia
Rok ukończenia studiów: 1985
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

ELżBIETA GRACZEWSKA

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Strona 1 z 212KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.