Zapisz się na
newsletter

ffffff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Opłatek Uniwersytecki na KUL-u

Opłatek Uniwersytecki na KUL-u

Data urodzenia: nie podano
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Gdyby każda noc w naszym życiu mogła być jak noc Bożego Narodzenia, rozjaśniona światłem wewnętrznym… Roger Schutz 19 grudnia 2017 r. o godz. 16:00 w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na KUL odbyło się coroczne...
Światowy Zjazd Absolwentów KUL

Światowy Zjazd Absolwentów KUL

Data urodzenia: nie podano
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

  W dniach 8-9 czerwca 2018 r. nasz Uniwersytet serdecznie zaprasza na Światowy Zjazd Absolwentów KUL. Zakończyliśmy już rejestrację na Zjazd, ale większość wydarzeń w jego ramach ma charakter otwarty. Poniżej zamieszczamy program...
Boże Narodzenie 2017

Boże Narodzenie 2017

Data urodzenia: nie podano
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

ks. prof. Antoni Dębiński, Rektor...
Kołodziejczyk Anna – siostra Karolina CSFB

Kołodziejczyk Anna – siostra Karolina CSFB

Data urodzenia: 1967
Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunki: historia
Rok ukończenia studiów: 1994
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

s. mgr Karolina Anna Kołodziejczyk CSFB – historyk, archiwista
Wikaria i Radna Generalna w Zgromadzeniu Sióstr Rodziny Betańskiej (2005 – 2012)
Archiwista w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim (1993 – …)
Archiwista w Archiwum Generalnym Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej (1997 – …)
Sekretarz Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych (2012 – 2016)
Skarbnik Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych (2016 – 2020)
Urodzona 26 lipca 1967 r. w Opolu Lubelskim. Świadectwo dojrzałości uzyskała w 1986 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim. W 1986 r. dostała się na Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Lublinie. W tym samym roku przerwała rozpoczęte studia i wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej. W 1989 r. ukończyła dwuletni Kurs Katechetyczny w Kałkowie. W latach 1989 – 1994 studiowała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Wydziale Humanistycznym Kierunek Historia w Lublinie. Tytuł magistra historii ze specjalizacją archiwalną uzyskała na podstawie pracy „Dzieje parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim w latach 1743 – 1864”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Olczaka. W 2006 r. ukończyła kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia organizowany przez Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych.
We wrześniu 1993 r. podjęła pracę w charakterze archiwisty w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim. W 1995 r. została powołana przez Arcybiskupa Bolesława Pylaka na notariusza aktuariusza w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Ks. Józefa Czesława Chryzostoma Małysiaka SDS – założyciela Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej. Od 1997 r. pełni funkcję archiwisty w Archiwum Generalnym Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej. Od 2004 r. jest członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. W latach 2010 – 2011 sprawowała opiekę nad działem historycznym Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego w Lublinie. W 2012 r. podczas VIII Walnego Zgromadzenia Członków SAK wybrana do Zarządu SAK w charakterze sekretarza, funkcję tę pełniła do 2016 r. W 2016 r. ponownie wybrana do Zarządu SAK w charakterze skarbnika.
W latach 1986 – 89 realizowała formację wstępną w Zgromadzeniu Sióstr Rodziny Betańskiej. W 1995 r. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim złożyła profesję wieczystą w tymże Zgromadzeniu. W 1999 r. została wybrana na delegatkę na XVIII Kapitułę Generalną Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej. Dnia 10.08.2005 r. powołana przez s. Barbarę Robak – Przełożoną Generalną, na funkcję sekretarki w Zgromadzeniu, którą pełniła do 23.11.2005 r. Tego dnia została powołana przez Księdza Arcybiskupa Franca Rodè, Prefekta Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego przy Stolicy Apostolskiej, na funkcję radnej i wikarii generalnej w Zgromadzeniu,  którą pełniła do maja 2012 r. W 2012 r. brała udział w XIX Kapitule Generalnej Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej. Była przełożoną na placówce przy kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Lublinie w latach 1999 – 2001 oraz w Domu Generalnym Zgromadzenia w Lublinie w latach 2007 – 2010. Przebywała w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej w Lublinie, jak i na placówkach przy kościele pw. św. Pawła w Lublinie, Matki Boskiej Zwycięskiej w Lublinie, św. Antoniego w Lublinie, Matki Kościoła w Świdniku i obecnie św. Ducha w Lublinie. Założyła i prowadziła młodzieżową grupę modlitewną przy parafii pw. św. Rodziny w Lublinie. Podejmowała prace jako zakrystianka oraz niosła pomoc w kancelarii parafialnej.
Brała udział w licznych konferencjach i sympozjach m.in. VII Europejskiej Konferencji na temat Archiwów –  Archiwista: zawód przyszłości w Europie, Warszawa 18-20 maja 2006; VIII Międzynarodowym Sympozjum z Prawa Kanonizacyjnego na KUL-u w Lublinie, 23 listopada 2009 r.; Konferencji „Ochrona zasobu archiwów kościelnych”, Pułtusk 22-24 listopad 2011 r.; w III seminarium w ramach projektu Archiwa przełomu 1989-1991. Puzzle archiwalne, biblioteczne i muzealne w cyfrowym świecie organizowanym przez Szefa Kancelarii Senatu i Szefa Kancelarii Prezydenta RP pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Seminarium odbyło się 15 listopada 2013 r. w budynku Senatu RP w Warszawie; Konferencji „Zabezpieczanie i udostępnianie zasobów archiwalnych archiwów kościelnych” zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych we współpracy z Radą ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Stowarzyszeniem Archiwistów Kościelnych i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 19-21 października 2015 r. w Falentach k. Warszawy; Targach Dziedzictwo – IV Targach Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek, w dniach 05-07 października 2016 r. w Warszawie; corocznych ogólnopolskich konferencjach historyków zakonnych organizowanych przez Komisję Historyczną przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce oraz Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL.
Przygotowywała materiały archiwalne z Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego na wystawy prezentowane m. in. w Muzeum na Zamku Lubelskim pt. „Biskupi lubelscy Marian Leon Fulman i bł. Władysław Goral, więźniowie Zamku Lubelskiego i obozu koncentracyjnego Sachsenhausen w 70. rocznicę śmierci”; pt. Dzieci moje! zorganizowaną przez Fundację „Nasza Tradycja” w 70. rocznicę ingresu Księdza Biskupa Stefana Wyszyńskiego do katedry lubelskiej; na ekspozycję stałą w Muzeum Zamojskich w Kozłówce „Ksiądz Stefan Wyszyński w Kozłówce 1940-1941”.

Służyła radą w organizowaniu archiwum zakonnego Sióstr Karmelitanek Klauzurowych w Dysie koło Lublina, prowadziła dla sióstr wykłady m.in. dotyczące prowadzenia kroniki zakonnej.

W Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim prowadzi od 1994 roku zajęcia ćwiczeniowe dla studentów z następujących uczelni i instytucji:
•    Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie,
•    Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej,
•    Seminarium Prowincji Warszawskiej oo. Kapucynów,
•    Seminarium Księży Marianów,
•    Seminarium Księży Paulistów,
•    Seminarium Greckokatolickiego,
•    Seminarium Diecezji Brooklyn (USA),
•    Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydziału Nauk Humanistycznych, Instytutu Historii,
•    Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa Kanonicznego,
•    Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydziału Nauk Społecznych, Instytutu Pedagogiki,
•    Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie (Ukraina)
zapoznając uczestników z historią i zasobem AAL, metodą pracy, udzielając informacji dotyczącej korzystania z archiwaliów oraz prezentując ciekawsze rękopisy, pergaminy i fotografie.
Od 1994 r. zajmuje się gromadzeniem, porządkowaniem i opracowaniem materiałów po Słudze Bożym Ks. Józefie Małysiaku SDS. Interesuje się problematyką kancelaryjno-archiwalną oraz historią Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej.
Artykuły naukowe:
•    Człowiek wielkiej pracy i modlitwy, Ksiądz Ludwik Piotr Kwiek (1864-1939), w: W Duchu i Prawdzie, Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805-2005) pod red. Ks. Henryka Misztala, Lublin 2005, s.397-399.
•    Rządca wierny i roztropny, Ksiądz Zenon Tymoteusz Kwiek (1868-1949), w: W Duchu i Prawdzie, Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805-2005) pod red. Ks. Henryka Misztala, Lublin 2005, s.400-403.
•    Wykaz archiwów zakonnych żeńskich i męskich kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, w: Archiva Ecclesiastica, Rzeszów 2014, s.81-123.
Artykuły popularno-naukowe:
•    W życiu i śmierci należymy do Pana – Wspomnienie o Ks. Stanisławie Wachowskim, Niedziela, 1994, nr 7, s. 10.
•    Siostry Rodziny Betańskiej, Niedziela, 1994, nr 26, s. 10.
•    Informacja na temat procesu beatyfikacyjnego Sł. B. Ks. J. Małysiaka, w: Wiadomości Diecezjalne Lubelskie, 1995, nr 12, s. 397-400.
•    Otwarcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ks. Józefa Małysiaka, Niedziela, 1995, nr 43, s. 12.
•    Dopóki żyje…, Niedziela, 1996, nr 45, s. I.
•    Czemuż nie zapalimy się miłością Jezusową?, Niedziela, 1996, nr 50, s. II.
•    Betania, Niedziela, 1998, nr 34, s. VII.
•    Zapomniany męczennik, Gość Niedzielny, 1998, nr 48, s. 24.
•    Historia parafii Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim, http//kuria.lublin.pl/parafie/Opole/hist.htm, z dnia 13.10.2003 r.
•    Wybieram Ciebie, Gość Niedzielny, 2006, nr 28, s. VI.
•    W pośpiechu „Wśród swoich. Ksiądz Profesor Edward Walewander”, red. N. Rykowska, T.L. Kuniszewska, R. Stopikowski, Lublin 2017, s. 209-211.

Recenzje
•    Geniusz kobiety, Niedziela, 1996, nr 10 z 10 marca 1996 r., s. 20
•    Mówią święci, Gość Niedzielny, nr 39 z 26 września 1999 r., s. 24.

Inwentarze:
•    Inwentarz Archiwum Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, „Archiva Ecclesiastica” 9 (2016), s. 109.
•    Inwentarz Biblioteki Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, „Archiva Ecclesiastica” 9 (2016), s. 111-113.

Biogramy publikowane:
•    Prezentacja nowych władz Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, s. Karolina Anna Kołodziejczyk CSFB Sekretarz Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych, w: Archiva Ecclesiastica, Rzeszów 2013, s. 131.

Lublin, dn. 05.12.2017 r.

Zawód:

historyk, archiwista

Zainteresowania:

problematyka kancelaryjno-archiwalna, historia Zgromadzenia Sióstr Rodziny Betańskiej

Wspomnienia:

Bardzo piękne wykłady Pana Profesora Edwarda Zwolskiego. Sala wykładowa zawsze wypełniona po brzegi. Wielkie skupienie i niesamowita cisza podczas wykładów.KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.