Zapisz się na
newsletter

ffffff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Świtalski Hubert

Świtalski Hubert

Data urodzenia: 22.01.1990
Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: psychologia
Rok ukończenia studiów: 2014
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

psycholog, terapeuta behawioralny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, oligofrenopedagog, pedagog. Pracuję w szkole jako psycholog, współpracuję z Wyższą Uczelnią w Sosnowcu, współpracuję z Centrum Edukacji i Rozwoju Dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i dysfunkcjami.

Zawód:

psycholog, terapeuta behawioralny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, oligofrenopedagog, pedagog

Zainteresowania:

antyki

Wspomnienia:

Niezapomniane egzaminy u Pana dr Ledwocha.

Świtalska Marion

Świtalska Marion

Data urodzenia: 10.01.1992
Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunki: filologia angielska
Rok ukończenia studiów: 2016
Stopień studiów: studia II stopnia
Notka biograficzna:

nauczyciel pracujący w szkole podstawowej

Zawód:

nauczyciel

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Michalska Katarzyna

Michalska Katarzyna

Data urodzenia: 10.02.1979
Wydział: Wydział Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Kierunki: prawo
Rok ukończenia studiów: 2002
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

brak

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

Polska, Kościół, muzyka, literatura, historia, filozofia, teologia, przyjaciele, sport

Wspomnienia:

Pierwszy wykład z prawa cywilnego.

Soniak Roman

Soniak Roman

Data urodzenia: 1965
Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunki: filologia klasyczna, filologia polska
Rok ukończenia studiów: 1989
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie, studia I stopnia
Notka biograficzna:

Nauczyciel języka polskiego w Liceum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

Zawód:

nauczyciel

Zainteresowania:

kultura polityka, historia, muzyka klasyczna

Wspomnienia:

Najmilej wspominam wyprawy krajoznawcze organizowane przez duszpasterzy akademickich i wycieczki sponsorowane przez księży na filologii klasycznej. Dziękuję i pozdrawiam!!!

Staniek Krzysztof

Staniek Krzysztof

Data urodzenia: 06.03.1973
Wydział: Wydział Teologii
Kierunki: teologia
Rok ukończenia studiów: 2003
Stopień studiów: III stopnia (doktoranckie)
Notka biograficzna:

Krzysztof Staniek ur. 1973 r. w Sandomierzu, studia teologiczne ukończył w 2003 r. w KUL w Lublinie, doktor teologii dogmatycznej, członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i Polskiego Towarzystwa Teologicznego Oddział Sandomierski. Interesuje się sanktuariami maryjnymi w Polsce. Katecheta, przewodnik turystyczny po Sandomierzu i województwie świętokrzyskim, pilot wycieczek; mieszka w Sandomierzu.

Zawód:

nauczyciel religii, przewodnik turystyczny po Sandomierzu i województwie świętokrzyskim, pilot wycieczek

Zainteresowania:

sanktuaria maryjne w Polsce, turystyka, krajoznawstwo

Wspomnienia:

Wspaniałe relacje z profesorami i studentami, ubogacający kontakt z szerokim światem nauki poprzez udział w sympozjach, konferencjach – możliwość spotkania znanych i wybitnych ludzi; pogłębiające wspólnotę akademicką zaangażowanie w duszpasterstwie akademickim i wokół życia kościoła akademickiego, piesze pielgrzymki do Wąwolnicy i Ogólnopolskie Pielgrzymki Akademickie na Jasną Górę oraz Piesza Pielgrzymka w grupie akademickiej na Jasną Górę w roku 1998 oraz na Spotkanie Młodych nad Lednicę w 1998 r.

Strona 1 z 3123KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.