Zapisz się na
newsletter

fff fff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Staniek Krzysztof

Staniek Krzysztof

Data urodzenia: ,
Wydział: Wydział Teologii
Kierunki: teologia
Rok ukończenia studiów: 2003
Stopień studiów: III stopnia (doktoranckie)
Notka biograficzna:

Krzysztof Staniek ur. 1973 r. w Sandomierzu, studia teologiczne ukończył w 2003 r. w KUL w Lublinie, doktor teologii dogmatycznej, członek Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i Polskiego Towarzystwa Teologicznego Oddział Sandomierski. Interesuje się sanktuariami maryjnymi w Polsce. Katecheta, przewodnik turystyczny po Sandomierzu i województwie świętokrzyskim, pilot wycieczek; mieszka w Sandomierzu.

Zawód:

nauczyciel religii, przewodnik turystyczny po Sandomierzu i województwie świętokrzyskim, pilot wycieczek

Zainteresowania:

sanktuaria maryjne w Polsce, turystyka, krajoznawstwo

Wspomnienia:

Wspaniałe relacje z profesorami i studentami, ubogacający kontakt z szerokim światem nauki poprzez udział w sympozjach, konferencjach – możliwość spotkania znanych i wybitnych ludzi; pogłębiające wspólnotę akademicką zaangażowanie w duszpasterstwie akademickim i wokół życia kościoła akademickiego, piesze pielgrzymki do Wąwolnicy i Ogólnopolskie Pielgrzymki Akademickie na Jasną Górę oraz Piesza Pielgrzymka w grupie akademickiej na Jasną Górę w roku 1998 oraz na Spotkanie Młodych nad Lednicę w 1998 r.

Kolekcja mistrzów Krzysztofa Musiała (Boznańska, Wyczółkowski, Dunikowski i inni) w Muzeum Uniwersyteckim KUL

Kolekcja mistrzów Krzysztofa Musiała (Boznańska, Wyczółkowski, Dunikowski i inni) w Muzeum Uniwersyteckim KUL

Data urodzenia: ,
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

W Muzeum Uniwersyteckim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Al. Racławickie 14) dla zwiedzających dostępna jest wystawa ponad 80 prac malarstwa polskiego i rzeźb pochodzących z drugiej połowy XIX wieku, Młodej Polski, École de...
Nowa infrastruktura sportowa KUL

Nowa infrastruktura sportowa KUL

Data urodzenia: ,
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Przy Kampusie “Poczekajka” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego powstały i zostały oddane do użytku nowe obiekty sportowe: 4 kryte korty tenisowe, 2 korty do squasha, boisko wielofunkcyjne przeznaczone do gry w futsal,...
Rok 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Rok 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Data urodzenia: ,
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce (…) W ciągu swojej 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, wpływając na kształt nauki i kultury...
Przez historię do przyszłości

Przez historię do przyszłości

Data urodzenia: ,
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Prezent na 100-lecie...

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. 1. Administratorem jest Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (adres: ul. Chopina 29, 20 – 023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji biogramów absolwentów KUL na stronie internetowej absolwentkul.pl.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Pan/Pani cofnie zgodę na przetwarzanie danych – dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania żądania usunięcia danych.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. 5. Administrator przekazuje dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych oraz użytkownikom strony internetowej absolwentkul.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych osobowych
  jest brak możliwości publikacji biogramu absolwenta KUL.

[recaptcha]

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.