Zapisz się na
newsletter

ffffff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Eliasz Grażyna

Eliasz Grażyna

Data urodzenia: 17.07.1951
Wydział: Wydział Nauk Społecznych, Wydział Teologii
Kierunki: socjologia, teologia
Rok ukończenia studiów: 1976, 1991
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

Grażyna Eliasz (Langer, NIerojewska) ur. 17.07.1951 w Stargardzie Szczecińskim.
Absolwentka teologii i socjologii. 3 lata studiów na kierunku filologia klasyczna na UW.

Zawód:

Urzędnik administracji rządowej i nauczyciel.

Zainteresowania:

historia powszechna, historia kościoła, malarstwo włoskie i niderlandzkie doby renesansu, filozofia starożytna i średniowieczna.

Wspomnienia:

Tygodnie Filozoficzne i spotkania z bp.Tokarczukiem

Kontakt – Światowy Zjazd Absolwentów KUL

Kontakt – Światowy Zjazd Absolwentów KUL

Data urodzenia: nie podano
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Pytania dotyczące Zjazdu prosimy kierować do:   Biura Jubileuszu 100-lecia KUL Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin tel. 81 445 32 36 | e-mail:...
Kobarynka Sławomir

Kobarynka Sławomir

Data urodzenia: 16.09.1967
Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: zarządzanie
Rok ukończenia studiów: 2003
Stopień studiów: studia I stopnia
Notka biograficzna:

Absolwent SMZ

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Nowacka Elżbieta

Nowacka Elżbieta

Data urodzenia: 06.06.1946
Wydział: Wydział Filozofii
Kierunki: psychologia
Rok ukończenia studiów: 1972
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

Po studiach praca w PZP w Częstochowie. Następnie 13 lat pracy w Szpitalu Psychiatrycznym w Branicach. Od 1987 r. praca w Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie. Aktualnie emeryt.

Zawód:

Psycholog kliniczny

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

Wykłady w auli św. Jana Pawła II

Michalak Jerzy

Michalak Jerzy

Data urodzenia: 17.09.1948
Wydział: Wydział Filozofii
Kierunki: filozofia
Rok ukończenia studiów: 1978
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

Jestem żonaty, mamy z Żoną czworo dzieci; córkę oraz trzech synów. Mam małą wnuczkę, którą bardzo kocham. Obecnie jestem na emeryturze.

Zawód:

Psycholog

Zainteresowania:

polityka, historia, sport, literatura, muzyka, dobry film

Wspomnienia:

obrona pracy magisterskiej

Strona 1 z 3123KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.