Zapisz się na
newsletter

ffffff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Praktyczne piękno – KUL według Marii Chomentowskiej

Praktyczne piękno – KUL według Marii Chomentowskiej

Data urodzenia: nie podano
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

  Maria Chomentowska tworzyła i realizowała projekty niemalże przez 40 lat. Dla KUL-u zaprojektowała m.in. fasadę budynku Gmachu Głównego, jego wnętrza, przestrzeń Dworu Staropolskiego na Poczekajce i inne. Wystawa “Praktyczne...
KUL-owskie spotkania literackie – „Pojedynek kryminalistów” (8 V 2018)

KUL-owskie spotkania literackie – „Pojedynek kryminalistów” (8 V 2018)

Data urodzenia: nie podano
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

W majowym spotkaniu literackim na KUL-u wezmą udział:   fot. Materiały dla mediów/www.swps.pl Mariusz Czubaj – antropolog kulturowy, literaturoznawca i autor powieści kryminalnych. Wśród jego zainteresowań znajdują się głównie problematyka kultury...
LX Tydzień Filozoficzny „Rozumieć prawdę” na KUL (16-20 IV 2018)

LX Tydzień Filozoficzny „Rozumieć prawdę” na KUL (16-20 IV 2018)

Data urodzenia: nie podano
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

LX Tydzień Filozoficzny to cykliczne wydarzenie od sześciu dekad odbywające się w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. To czas wzajemnej wymiany doświadczeń i poglądów. XX wiek to okres intensywnego rozwoju nauk szczegółowych,...
Dziubaty Marek

Dziubaty Marek

Data urodzenia: 13.08.1949
Wydział: Wydział Teologii
Kierunki: teologia
Rok ukończenia studiów: 1975
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

W 1978 r ukończyłem Podyplomowe Studia Administracji, Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;
w 1981 r. ukończyłem Podyplomowe Studia Nauk o Pracy, Polityki Społecznej i Logistyki na Akademii Ekonomicznej w Katowicach;
w 1995 r zdałem Państwowy Egzamin z języka angielskiego (FC);
w 2001 roku ukończyłem Podyplomowe Studia z zakresu Nowoczesnej Rachunkowości Finansowej i Zarządczej w Szkole Menadżerów przy Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie;
w 2003 r. ukończyłem studium uprawniające do wykonywania zawodu Audytora Wewnętrznego;
w 2005 r. uzyskałem licencję Komisji Nadzoru Finansowego, a w 2008 r. ukończyłem studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Zawód:

mgr teologii, dr ekonomii

Zainteresowania:

Filatelistyka, numizmatyka, chóralistyka, muzyka organowa i klasyczna, (W.A.Mozart, L.van Beethoven, J.S.Bach, G.F Haendel), ekonomia i finanse.

Wspomnienia:

Egzamin magisterski, wręczenie dyplomu; występy i wyjazdy z Chórem Akademickim z prof. K.Górskim, bardzo ciekawe wykłady Ks. Prof. St. Witka oraz
Ks. Prof. S. Rosika.

Siębida Piotr Paweł

Siębida Piotr Paweł

Data urodzenia: 26.06.1964
Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: ekonomia, socjologia, zarządzanie
Rok ukończenia studiów: 2002, 2005, 2014
Stopień studiów: III stopnia (doktoranckie), studia I stopnia, studia II stopnia
Notka biograficzna:

Absolwent trzech kierunków studiów, ekonomii, zarządzania i socjologii, dla którego Uniwersytet był i jest wychowawcą, nauczycielem i autorytetem.

Zawód:

Pracownik administracji samorządowej

Zainteresowania:

Ze względu na wykonywaną pracę w Straży Miejskiej funkcje społeczne tego typu jednostek, a szczególnie funkcja analityczno-monitorująca, edukacyjna i wychowawcza.

Wspomnienia:

Inauguracja roku akademickiego i odczucia kiedy chór akademicki zaintonował Gaude Mater Polonia.KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.