Zapisz się na
newsletter

ffffff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Orłoś Bożena

Orłoś Bożena

Data urodzenia: 05.07.1978
Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: psychologia
Rok ukończenia studiów: 2002
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

W sferze zawodowej – ukończyłam czteroletnie szkolenie z psychoterapii na UJ, pracuję w PPP we Włodawie, prowadzę prywatną praktykę. W sferze prywatnej – mieszkam w malowniczej Woli Uhruskiej nad Bugiem, wspieram męża w prowadzeniu firmy, wychowuję troje dzieci, towarzyszę w rozwoju ich pasji, uwielbiam zajmować się domem i ogrodem z pięknymi widokami.

Zawód:

Psycholog, psychoterapeuta.

Zainteresowania:

Moje zainteresowania aktualnie podążają za pasjami moich dzieci: taniec ludowy, muzyka instrumentalna, śpiew oraz są związane z bieżącymi potrzebami tj. urządzanie domu, pielęgnacja ogrodu, co stanowi cudowną odskocznię do problematyki zawodowej – czyli zaburzeń emocjonalnych u dzieci, młodzieży i dorosłych oraz sposobów ich leczenia.

Wspomnienia:

Mam dużo bardzo osobistych wspomnień związanych z KUL-em, które chciałabym zachować tylko dla najbliższych, są też i takie zabawne, jak to, że swoim monotonnym zdawaniem egzaminu z psychologii klinicznej uśpiłam prof. Z. Płużek, albo to, że dzięki bardzo dobrej organizacji oraz pomocy mojego obecnego męża w dwa dni przebadałam ponad stu studentów z 5 lubelskich uczelni do pracy magisterskiej – wyniki wyszły interesujące i obroniłam się z wyróżnieniem.

Krupińska – Srokowska Gabriela

Krupińska – Srokowska Gabriela

Data urodzenia: 04.04.1960
Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunki: filologia polska
Rok ukończenia studiów: 1986
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

Studia podyplomowe w PWST w Krakowie – reżyseria teatru dzieci i młodzieży,
Studia podyplomowe-sztuka,
Studia podyplomowe- bibliotekoznawstwo.

Zawód:

Nauczyciel

Zainteresowania:

Sztuka, podróże, dobra książka.

Wspomnienia:

Pięć lat na Poczekajce (akademik) w trudnych warunkach, ale wspaniałej atmosferze.
Dorywcza praca w TP KUL (rejestr wpływów), praca sprzątaczki w akademiku – fajnie było.

Wystawa “Od 100 lat jest KUL”

Wystawa “Od 100 lat jest KUL”

Data urodzenia: nie podano
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Wystawa zatytułowana “Od 100 lat jest KUL” przenosi w czasy, w których powstawał Uniwersytet. Przedstawia życie studentów, wielkie uroczystości, funkcjonowanie nowego ośrodka akademickiego w kraju, rozwój myśli uniwersyteckiej....
„Otwarte Katedry” – spotkania na wydziałach/w instytutach w ramach ŚZA

„Otwarte Katedry” – spotkania na wydziałach/w instytutach w ramach ŚZA

Data urodzenia: nie podano
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

„Otwarte Katedry” to tytuł spotkania, w czasie którego Absolwenci będą mieli okazję spotkać się w instytutach, na wydziałach, na których zdobywali wiedzę. Wspomnienia, rozmowy, spotkania i inne szczegóły dotyczące spotkań...
Nauczyciele wolności

Nauczyciele wolności

Data urodzenia: nie podano
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Wśród znakomitych i prawych Nauczycieli, którzy bez względu na konsekwencje dbali o kształtowanie młodego pokolenia oraz wykazali piękną służbę Bogi i Ojczyźnie byli: Ks. prof. Idzi Benedykt Radziszewski   www.kul.pl...
Strona 1 z 212KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.