Zapisz się na
newsletter

fff fff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Orłoś Bożena

Orłoś Bożena

Data urodzenia: ,
Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: psychologia
Rok ukończenia studiów: 2002
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

W sferze zawodowej – ukończyłam czteroletnie szkolenie z psychoterapii na UJ, pracuję w PPP we Włodawie, prowadzę prywatną praktykę. W sferze prywatnej – mieszkam w malowniczej Woli Uhruskiej nad Bugiem, wspieram męża w prowadzeniu firmy, wychowuję troje dzieci, towarzyszę w rozwoju ich pasji, uwielbiam zajmować się domem i ogrodem z pięknymi widokami.

Zawód:

Psycholog, psychoterapeuta.

Zainteresowania:

Moje zainteresowania aktualnie podążają za pasjami moich dzieci: taniec ludowy, muzyka instrumentalna, śpiew oraz są związane z bieżącymi potrzebami tj. urządzanie domu, pielęgnacja ogrodu, co stanowi cudowną odskocznię do problematyki zawodowej – czyli zaburzeń emocjonalnych u dzieci, młodzieży i dorosłych oraz sposobów ich leczenia.

Wspomnienia:

Mam dużo bardzo osobistych wspomnień związanych z KUL-em, które chciałabym zachować tylko dla najbliższych, są też i takie zabawne, jak to, że swoim monotonnym zdawaniem egzaminu z psychologii klinicznej uśpiłam prof. Z. Płużek, albo to, że dzięki bardzo dobrej organizacji oraz pomocy mojego obecnego męża w dwa dni przebadałam ponad stu studentów z 5 lubelskich uczelni do pracy magisterskiej – wyniki wyszły interesujące i obroniłam się z wyróżnieniem.

Wystawa “Od 100 lat jest KUL”

Wystawa “Od 100 lat jest KUL”

Data urodzenia: ,
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Wystawa zatytułowana “Od 100 lat jest KUL” przenosi w czasy, w których powstawał Uniwersytet. Przedstawia życie studentów, wielkie uroczystości, funkcjonowanie nowego ośrodka akademickiego w kraju, rozwój myśli uniwersyteckiej....
„Otwarte Katedry” – spotkania na wydziałach/w instytutach w ramach ŚZA

„Otwarte Katedry” – spotkania na wydziałach/w instytutach w ramach ŚZA

Data urodzenia: ,
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

„Otwarte Katedry” to tytuł spotkania, w czasie którego Absolwenci będą mieli okazję spotkać się w instytutach, na wydziałach, na których zdobywali wiedzę. Wspomnienia, rozmowy, spotkania i inne szczegóły dotyczące spotkań...
Nauczyciele wolności

Nauczyciele wolności

Data urodzenia: ,
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Wśród znakomitych i prawych Nauczycieli, którzy bez względu na konsekwencje dbali o kształtowanie młodego pokolenia oraz wykazali piękną służbę Bogi i Ojczyźnie byli: Ks. prof. Idzi Benedykt Radziszewski   www.kul.pl...
Rehabilitacja sądowa ks. prof. Antoniego Słomkowskiego – powojennego Rektora KUL

Rehabilitacja sądowa ks. prof. Antoniego Słomkowskiego – powojennego Rektora KUL

Data urodzenia: ,
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

W ostatnim czasie, po upływie 65 lat, pierwszy powojenny Rektor KUL ks. prof. Antoni Słomkowski został prawomocnie oczyszczony z zarzutów, które zostały mu niesłusznie postawione w latach 50. minionego wieku. “Jednak...

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. 1. Administratorem jest Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (adres: ul. Chopina 29, 20 – 023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji biogramów absolwentów KUL na stronie internetowej absolwentkul.pl.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Pan/Pani cofnie zgodę na przetwarzanie danych – dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania żądania usunięcia danych.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. 5. Administrator przekazuje dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych oraz użytkownikom strony internetowej absolwentkul.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych osobowych
  jest brak możliwości publikacji biogramu absolwenta KUL.

[recaptcha]

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.