Zapisz się na
newsletter

fff fff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Kustra Marlena

Kustra Marlena

Data urodzenia: ,
Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunki: filologia romańska
Rok ukończenia studiów: 2014
Stopień studiów: studia II stopnia
Notka biograficzna:

Urodzona 26.01.1989r. w Lipsku (woj. mazowieckie)
Ochrzczona 26.03.1989r. w rodzinnej parafii Krępa Kościelna, w której przystąpiła również do sakramentu I Komunii Św., bierzmowania i małżeństwa.
I praca (bezpośrednio po ukończonych studiach na KUL – aktualnie): w międzynarodowej korporacji HCL Poland w Krakowie.
Obecnie zamieszkała w Lublinie, na Nowym Felinie.

Zawód:

tłumacz języków francuskiego i włoskiego

Zainteresowania:

– literatura biograficzna, hagiograficzna, historyczna.
– muzyka instrumentalna, gra na keyboardzie, taniec towarzyski.
– zdrowy styl życia

Wspomnienia:

Dni Kariery Romanisty w maju 2014 r. – otworzyły mi furtkę do firmy, w której jestem zatrudniona do dziś.

Zawisza Artur

Zawisza Artur

Data urodzenia: ,
Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunki: filologia polska
Rok ukończenia studiów: 1995
Stopień studiów: studia I stopnia
Notka biograficzna:

Magister filologii polskiej i absolwent filozofii, po studiach doradca przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dyrektor gabinetu Szefa Kancelarii Premiera, poseł na Sejm RP (2001-07), obecnie prywatny przedsiębiorca i wiceprezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego.

Zawód:

polonista i filozof oraz przedsiębiorca i menedżer

Zainteresowania:

kultura, podróże, polityka

Wspomnienia:

Wykłady z metafizyki ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca

OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką

OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką

Data urodzenia: ,
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

  Cykl koncertów „OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką”, który rozpoczął się już w 2013 roku, pozwala gościć na Uniwersytecie znakomitych, znanych na całym świecie wykonawców muzyki klasycznej. Wydarzenie adresowane jest do pracowników, absolwentów...
Puch-Kuczyńska Anna

Puch-Kuczyńska Anna

Data urodzenia: ,
Wydział: Wydział Nauk Społecznych
Kierunki: socjologia
Rok ukończenia studiów: 1975
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

Obroniłam pracę mgr u prof. Cz. Strzeszewskiego. Przez większą część swojego życia zawodowego, prowadziłam z sukcesem własną działalność gospodarczą w obszarze rynku nieruchomości. Przez 8 lat byłam członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej Rynku Nieruchomości. Będąc na emeryturze, nadal pracuję w rodzinnej firmie.

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

Uniwersyteckie Pielgrzymki na Jasną Górę

Uniwersyteckie Pielgrzymki na Jasną Górę

Data urodzenia: ,
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

  Długą tradycją uniwersytecką jest udział naszej społeczności akademickiej w Apelach Jasnogórskich, podczas których Rektor KUL zawierza Uniwersytet opiece Matce Bożej. Pielgrzymki do Częstochowy organizowane są przez Towarzystwo Przyjaciół KUL...

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. 1. Administratorem jest Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (adres: ul. Chopina 29, 20 – 023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji biogramów absolwentów KUL na stronie internetowej absolwentkul.pl.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Pan/Pani cofnie zgodę na przetwarzanie danych – dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania żądania usunięcia danych.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. 5. Administrator przekazuje dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych oraz użytkownikom strony internetowej absolwentkul.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych osobowych
  jest brak możliwości publikacji biogramu absolwenta KUL.

[recaptcha]

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.