Zapisz się na
newsletter

fff fff

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

Najnowsze biogramy

Słowo Rektora KUL na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2019

Słowo Rektora KUL na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2019

Data urodzenia: ,
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

  List ks. prof. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2019 roku   List...
Staroń Maria

Staroń Maria

Data urodzenia: ,
Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych
Kierunki: filologia polska
Rok ukończenia studiów: 1978
Stopień studiów: jednolite studia magisterskie
Notka biograficzna:

Szkołę podstawową ukończyłam w Łężanach koło Krosna nad Wisłokiem. Maturę zdałam w technikum naftowym w Krośnie. Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę w szkole jako nauczycielka języka polskiego (chociaż bywało, że uczyłam również innych przedmiotów). Niespełna rok po studiach wyszłam za mąż w przeciągu siedmiu lat urodziłam czworo dzieci. Przez dziesięć lat byłam dyrektorką szkoły w mojej rodzinnej miejscowości. Od września 2006 r. jestem emerytką.

Zawód:

nauczycielka

Zainteresowania:

Interesuję się literaturą i sztuką filmową. Lubię turystyczne wypady – również piesze wędrówki. Dwukrotnie pielgrzymowałam pieszo do Santiago de Compostela. Byłam wolontariuszką na szlaku do Santiago.

Wspomnienia:

Gdy sięgam pamięcią do lat studenckich wydaje mi się, że najlepiej pamiętam kolacyjki, na które zapraszał swoich seminarzystów prof. Czesław Zgorzelski. Było to pod koniec roku akademickiego, wiązało się z przygotowaniami i pewnym stresem (by dobrze wypaść) ale z perspektywy czasu jawi się jako wspomnienie miłe i ważne. Uświadomiłam sobie, że pamiętam nawet zastawę stołową i przekąski, jakimi raczyła nas Żona Pana Profesora.

Spotkanie Rektora KUL z Absolwentami w Jeleniej Górze

Spotkanie Rektora KUL z Absolwentami w Jeleniej Górze

Data urodzenia: ,
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

  Finisaż wystawy “W hołdzie niepodległej” stanowił okazję do spotkania ks. prof. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL z Absolwentami KUL zamieszkującymi na Dolnym Śląsku. Spotkanie odbyło się w Muzeum Karkonoskim...
Konkurs „Moja Uczelnia” – wyniki

Konkurs „Moja Uczelnia” – wyniki

Data urodzenia: ,
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

  Praca pt. „Świeccy studenci z ambony o KUL w latach 1967-1969”, autorstwa Wojciecha Czepczyńskiego opowiada o zaangażowaniu studentów KUL w działalność prouniwersytecką w okresie komunizmu. Ich postawa stanowi przykład...
Rekolekcje wielkopostne Abp Grzegorza Rysia (17-19 marca 2019 r.)

Rekolekcje wielkopostne Abp Grzegorza Rysia (17-19 marca 2019 r.)

Data urodzenia: ,
Wydział: nie podano
Kierunki: nie podano
Rok ukończenia studiów: nie podano
Stopień studiów: nie podano
Notka biograficzna:

nie podano

Zawód:

nie podano

Zainteresowania:

nie podano

Wspomnienia:

nie podano

  Rekolekcje pod hasłem „Stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się Synów Bożych”   Dzień I Źródło: Tv KUL – telewizja dla Ciebie!   Dzień II Źródło: Tv KUL – telewizja dla Ciebie!   Dzień III Źródło: Tv KUL – telewizja dla...

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. 1. Administratorem jest Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (adres: ul. Chopina 29, 20 – 023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji biogramów absolwentów KUL na stronie internetowej absolwentkul.pl.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Pan/Pani cofnie zgodę na przetwarzanie danych – dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania żądania usunięcia danych.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. 5. Administrator przekazuje dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych oraz użytkownikom strony internetowej absolwentkul.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konsekwencją niepodania danych osobowych
  jest brak możliwości publikacji biogramu absolwenta KUL.

[recaptcha]

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.