Zapisz się na
newsletter

fff

INDEKS ABSOLWENTÓW

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Inicjatywa stworzenia Indeksu Absolwentów KUL powstała w celu zintegrowania społeczności, która stworzona została przez osoby związane z tym Uniwersytetem. Przez niemal 100 lat jego funkcjonowania, kształciły się i wykładały tutaj osoby piastujące później wysokie stanowiska w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, czy wreszcie religijnym. Celem niniejszej platformy jest zebranie tych danych.

Aby dodać swój biogram, należy uzupełnić formularz klikając na przycisk poniżej.
Biogram widoczny będzie na stronie internetowej po jego akceptacji przez administratora.

DODAJ SWÓJ BIOGRAM

INDEKS ABSOLWENTÓW KUL

Już dziś dodaj swój biogram i razem z nami stwórz Indeks Absolwentów KUL!

DODAJ SWÓJ BIOGRAM

WYSZUKAJ ABSOLWENTÓW

DODAJ SWÓJ BIOGRAM >

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.