Zapisz się na
newsletter

fff

AKTUALNOŚCI

„Spotkania. Niezależne pismo młodych katolików”

„Spotkania. Niezależne pismo młodych katolików”

„Spotkania” to jedno z najważniejszych pism drugiego obiegu, które w latach 1977-1989 wydawane było w Lublinie i drukowane m. in. w męskim domu studenckim KUL przy ul. Niecałej. Środowisko osób związanych z pismem spotykało się w Gmachu Głównym KUL. Ich działalność upamiętnia tablica odsłonięta w dniu Święta Patronalnego na dziedzińcu uniwersyteckim. Jej uroczyste odsłonięcie połączone było z promocją nowowydanej edycji pisma w opracowaniu Macieja Sobieraja.

czytaj dalej
Święto Patronalne KUL (28.06.2019)

Święto Patronalne KUL (28.06.2019)

Obchody Święta Patronalnego KUL rozpoczną się Mszą Św. w Kościele Akademickim pod przewodnictwem JE Abp Tadeusza Wojdy, Metropolity Białostockiego. W programie również m. in. wręczenie Medali Jubileuszowych 100-lecia KUL, występ Chóru KUL oraz Zespołu Pieśni i Tańca KUL, a także odsłonięcie tablicy upamiętniającej działalność organizacji opozycyjnych na Uniwersytecie.

czytaj dalej
100 lat Męskiego Domu Studenckiego KUL

100 lat Męskiego Domu Studenckiego KUL

„Niecała majówka” odbędzie się 30 maja br. Jest to jubileusz 100 rocznicy powstania akademika męskiego KUL. Uroczystość rozpocznie wspólna Msza św., a po jej zakończeniu, na dziedzińcu domu studenckiego, będzie czas na spotkania i wspomnienia.

czytaj dalej
Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020

Na KUL-u kształci się obecnie ponad jedenaście tysięcy studentów i doktorantów. Wzorem lat ubiegłych, w maju br. rozpoczęta została rekrutacja nowych kandydatów, którzy także chcieliby rozpocząć studia na naszym Uniwersytecie. I tura naboru potrwa do 8 lipca br. W ofercie znajduje się ponad czterdzieści kierunków, a niektóre studia prowadzone są również w języku angielskim. KUL proponuje różne ścieżki kształcenia na studiach I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych oraz studiach doktoranckich.

czytaj dalej
Monety kolekcjonerskie z okazji 100-lecia KUL

Monety kolekcjonerskie z okazji 100-lecia KUL

Narodowy Bank Polski z okazji 100-lecia KUL, 11 kwietnia br. wyemitował monety kolekcjonerskie: złotą o nominale 200,00 zł i srebrną o nominale 10,00 zł. W swojej symbolice odwołują się one do bogatej historii Uczelni. Na obu z nich pojawia się dewiza Deo et Patriae – główna misja Uniwersytetu oraz postaci, godło i logotypy związane z KUL-em. Monety można nabyć w całym kraju w poszczególnych oddziałach NBP.

czytaj dalej
XII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

XII edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych

Narodowy Bank Polski zachęca absolwentów kierunków ekonomicznych do udział w Konkursie na najlepszą pracę magisterską obronioną w polskiej uczelni wyższej w roku 2018 i dotyczącą problemu makroekonomii i finansów oraz polityki pieniężnej i rynków finansowych. Zgłaszanie prac konkursowych odbywa się w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2019 r. Mogą go dokonać sami autorzy prac, jak również (za ich zgodą) uczelnie i promotorzy. Dla laureatów Konkursu przewidziane zostały nagrody pieniężne.

czytaj dalej

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.