Zapisz się na
newsletter

fff

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce (…) W ciągu swojej 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, wpływając na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i za granicą. Dziś KUL kształci blisko 12 tysięcy osób na 41 kierunkach studiów. Jest uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki matematyczne i przyrodnicze, a studenci przygotowywani są do pełnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra Ojczyzny i Kościoła czytamy w tekście Uchwały Senatu Rzeczypospolitej z dn. 7 grudnia 2017 r.

 

Senat RP, doceniając szczególne znaczenie naszego Uniwersytetu w kontekście różnych okresów z historii Polski, jednogłośnie przyjął Uchwałę o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia KUL. Opowiedziało się za nią 75 senatorów.  Pełen tekst dokumentu do pobrania poniżej.

 

 

Tekst uchwały