Zapisz się na
newsletter

 <<Przychodzimy więc dzisiaj do Ciebie, Jasnogórska Matko, Matko dobrej rady, prosząc za nasz kraj, za Kościół w naszej ojczyźnie, za polską naukę i szkolnictwo wyższe. Przychodzimy wiedzeni troską o naszą młodzież, gdyż „takie będą Rzeczypospolite, jakie jej młodzieży chowanie”>>

Rektor KUL, wypowiedź z dn. 1 października 2017 r.

 

Uniwersyteckie pielgrzymki na Jasną Górę organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na stałe weszły już do kalendarza akademickiego KUL. 22 lutego 2018 roku ks. prof. Antoni Dębiński w obecności przedstawicieli społeczności akademickiej w ramach Apelu Jasnogórskiego po raz kolejny zawierzy Uniwersytet Jasnogórskiej Pani.  Zawierzenie to w sposób wyjątkowy wpisuje się w świętowanie Jubileuszu 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który nieprzerwanie od roku 1918 kształci młodzież w duchu Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie.

Zachęcamy do wspólnej modlitwy, a poniżej umieszczamy wideorelację z jednego z ostatnich Apeli Jasnogórskich z udziałem społeczności akademickiej KUL:


KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.