Zapisz się na
newsletter

 

Centrum Egzaminacyjne TELC działające przy Studium Praktycznej Nauki Języków obcych KUL zachęca do przygotowania się oraz udziału w kolejnej edycji egzaminów o charakterze międzynarodowym TELC (The European Language Certificates).

Zalety egzaminu TELC:

 • certyfikat jest uznawany na płaszczyźnie międzynarodowej;
 • daje możliwość aplikowania na stypendia programu Socrates/Erasmus;
 • uznawany w ramach kwalifikacji w służbie cywilnej (potwierdza znajomość języka obcego w trakcie ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w UE);
 • certyfikat TELC B2 zwalnia z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości języka nowożytnego obcego.

Nad formułą egzaminów pracuje organizacja Weiterbildungs – Testsysteme we Frankrucie położonym nad Menen.

Zasady przystępowania do egzaminów dostępne TUTAJ.
Zachęcamy do udziału!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.