Zapisz się na
newsletter

 

14 stycznia 2019 r. w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski po raz pierwszy zaprezentowana została „Encyklopedia 100-lecia KUL” przygotowana z okazji wielkiego jubileuszu istnienia Uniwersytetu. Jej prezentacja odbyła się także 21 stycznia 2019 r. Czytelni Teologiczno-Filozoficznej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

Na dwutomowe dzieło składa się 2950 haseł, z czego 2030 z nich stanowią biogramy zasłużonych pracowników, absolwentów czy darczyńców KUL. „Encyklopedia” ukazuje nie tylko dorobek naukowy, ale też wkład Uniwersytetu w życie Ojczyzny w różnych dziedzinach jej funkcjonowania.

Leksykon został wydany przez Wydawnictwo KUL przy wsparciu finansowym Towarzystwa Przyjaciół KUL. Publikację można zakupić stacjonarnie w siedzibie Wydawnictwa (ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin) lub w księgarni internetowej

 

„Encyklopedia 100-lecia KUL” – folder informacyjny:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.