Zapisz się na
newsletter

 

Urokliwy Kazimierz Dolny – wyjątkowy ośrodek turystyczny w Polsce położony w środkowej części Wisły, tego lata będzie miejscem spotkania wszystkich badaczy i sympatyków kognitywistyki.

Hasłem przewodnim II Letniej Szkoły Kognitywistyki jest “Twórczy umysł” – ludzka wyobraźnia i kreatywność w różnych sytuacjach, schematy działania i motywacja oraz wiele innych zagadnień związanych nieodzownie z tym obszarem wiedzy.  Podczas wydarzenia zaplanowano wiele warsztatów, wykładów oraz wystąpień. Szczegółowy program spotkania dostępny tutaj.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 5-8 września br. we wspomnianym już Kazimierzu Dolnym.

Organizatorem spotkania są: Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne, Wydział Filozofii KUL, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS oraz Koło Naukowe Studentów Kognitywistyki KUL.
Zapraszamy do uczestnictwa. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
Kontakt z organizatorami pod adresem: lsk.kul.pl/kontakt/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.