Zapisz się na
newsletter

Katolicki Uniwersytet Lubelski jako jedna z najstarszych Uczelni w kraju, może pochwalić się rzeszą absolwentów w Polsce i na całym świecie. Nasza strona poświęcona jest przede wszystkim integracji osób, które na KULu ukończyły studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie lub podyplomowe. Absolwenci to najlepsi Ambasadorzy poszczególnych kierunków, Instytutów i Wydziałów, którzy mają realny wpływ na życie swojej Uczelni. Z tego względu serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do:

– systematycznej lektury newslettera zawierającego informacje o aktualnościach z życia Uczelni,

– współorganizacji oraz uczestnictwo w wydarzeniach ogólnouniwersyteckich/wydziałowych/instytutowych takich jak zjazdy absolwenckie czy konferencje naukowe,

– włączanie się w prowadzone na Uniwersytecie badania naukowe oraz współpracę B+R, oraz inne działania o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Organizacja spotkań absolwenckich to każdorazowo nie tylko wspaniałe wydarzenie, ale również ogromne wyzwanie organizacyjne. Dlatego wszyscy ci, którzy potrzebują wsparcia w tym zakresie, mogą liczyć na pomoc logistyczną ze strony Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wspólnie sprawimy, aby było to niezapomniane spotkanie pełne dobrych wspomnień!

 

Kontakt:

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dział ds. kontaktów z Absolwentami
Chopina 29
20-023 Lublin

telefon: 81 532 64 32, 662 487 212
e-mail: absolwent@kul.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski jako jedna z najstarszych Uczelni w kraju, może pochwalić się rzeszą Absolwentów w Polsce i na całym świecie. To najlepsi Ambasadorzy poszczególnych kierunków, Instytutów i Wydziałów. Z tego względu, aby mieli Państwo realny wpływ na życie swojej Alma Mater, serdecznie zachęcamy do:
– lektury newslettera,
– współorganizacji oraz uczestnictwa w wydarzeniach ogólnouniwersyteckich/wydziałowych/instytutowych,
– włączania się w badania naukowe, współpracę B+R, oraz inne działania o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
– organizacji zjazdów absolwenckich.

Kontakt:
Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Dział ds. kontaktów z Absolwentami
Chopina 29
20-023 Lublin
telefon: 81 532 64 32, 662 487 212
e-mail: absolwent@kul.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.