Zapisz się na
newsletter

W Muzeum Uniwersyteckim Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Al. Racławickie 14) dla zwiedzających dostępna jest wystawa ponad 80 prac malarstwa polskiego i rzeźb pochodzących z drugiej połowy XIX wieku, Młodej Polski, École de Paris i awangardy. Zbiór należy do prywatnej kolekcji Krzysztofa Musiała. Znajdują się w nim prace między innymi takich artystów jak Julian Fałat, Jan Stanisławski, Eugeniusza Zak, Leopold Gottlieba, Meli Muter, Tadeusz Makowski, Władysław Ślewiński, Leon Chwistek oraz m. in. Bolesław Biegas.

 

Termin wystawy: 27.10.2017 – 17.06.2018

Miejsce:

Muzeum Uniwersyteckie KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Gmach Główny,  sala 29
tel. 81 445 40 29

Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 9.00-16.00,
czwartek: 11.00-19.00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.