Zapisz się na
newsletter

 

Studenckie życie to nie tylko nauka, wykłady, ćwiczenia czy warsztaty. To także wiele zabawnych historii i anegdot, które nawet po wielu latach od skończenia studiów potrafią wywołać uśmiech na twarzy. Jak Państwo wspominają ten czas? Zapraszamy do podzielenia się swoimi wspomnieniami! Proszę opowiedzieć nam o swojej przygodzie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

Zapraszamy się do podzielenia się swoimi wspomnieniami związanymi z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. To historia naszej wspólnej Uczelni, dlatego bardzo zależy nam na możliwości jej zebrania.

Wystarczy opisać wybrane przez Państwa wydarzenie lub nagrać krótki film, w którym podzielicie się Państwo swoją historią związaną z KUL-em. Raz na kwartał nagrodzimy jedną z otrzymanych prac.
Zgłoszeń należy dokonywać przesyłając prace konkursowe:
– drogą mailową,
– pocztą tradycyjną,
– dostarczając plik na nośniku osobiście.

Szczegóły konkursu w regulaminie.

 

!!! UWAGA – poniżej do pobrania zaktualizowana wersja regulaminu i zgłoszenia

Regulamin konkursu (pobierz)

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

 

Jak wziąć udział w konkursie?

Wystarczy opisać wybrane przez Państwa wydarzenie (do opisu można dołączyć zdjęcia) lub nagrać krótki film (trwający min. 2 minuty), w którym podzielicie się Państwo swoją historią. Wszystkie wspomnienia opublikowane zostaną na stronie internetowej. Dodatkowo, raz na kwartał nagrodzimy jedną z otrzymanych prac.

Zgłoszeń należy dokonywać przesyłając prace konkursowe:

  • drogą mailową (adres: absolwent@kul.pl),
  • pocztą tradycyjną (adres: Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Dział ds. kontaktów z Absolwentami, ul. Chopina 29, 20-023 Lublin),
  • dostarczając plik na nośniku (np. na płycie CD) osobiście do Biura Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (ul. Chopina 29, 20-023 Lublin).

 

Poniżej do pobrania regulamin i formularz zgłoszeniowy oraz wyniki dotychczasowych edycji

Regulamin konkursu (pobierz)

Formularz zgłoszeniowy konkursu (pobierz)

 

Wyniki

 

Zwycięskie prace konkursowe:

III kwartał 2018 r.: Waldemar Michalski, Pierwszy ze słowiańskiego rodu

I kwartał 2019 r.: Wojciech Czepczyński, Świeccy studenci z ambony o KUL w latach 1967-1969

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.