Zapisz się na
newsletter

fff

 

Urząd Miasta Lublin zaprasza wszystkich absolwentów uczelni wyższych do udziału w VIII edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową, która traktuje o rozwoju gospodarczym Miasta. W konkursie mogą brać udział autorzy prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich (kategoria I) oraz doktorskich (kategoria II). W ramach każdej z wymienionych kategorii, przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 6000 złotych oraz maksymalnie trzy wyróżnienia  w wysokości 2000 złotych. Dodatkowo autorzy najlepszych prac mają możliwość ubiegania się o staże w Urzędzie Miasta.

Zgłoszeń prac konkursowych należy dokonywać poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz pozostałych dokumentów wymienionych w regulaminie na adres organizatora wydarzenia do 15 września 2017 roku.

Dodatkowe informacje na temat konkursu dostępne są tutaj.

Urząd Miasta Lublin zaprasza wszystkich absolwentów uczelni wyższych do udziału w VIII edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową, która traktuje o rozwoju gospodarczym Miasta. W konkursie mogą brać udział autorzy prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich (kategoria I) oraz doktorskich (kategoria II). W ramach każdej z wymienionych kategorii, przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 6000 złotych oraz maksymalnie trzy wyróżnienia  w wysokości 2000 złotych. Dodatkowo autorzy najlepszych prac mają możliwość ubiegania się o staże w Urzędzie Miasta.

Zgłoszeń prac konkursowych należy dokonywać poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz pozostałych dokumentów wymienionych w regulaminie na adres organizatora wydarzenia do 15 września 2017 roku.

Dodatkowe informacje na temat konkursu dostępne są tutaj.