Zapisz się na
newsletter

W majowym spotkaniu literackim na KUL-u wezmą udział:

 

  • Mariusz Czubaj – antropolog kulturowy, literaturoznawca i autor powieści kryminalnych. Wśród jego zainteresowań znajdują się głównie problematyka kultury fanowskiej, kultury popularnej i literatury popularnej. Autor w swoich dziełach w doskonały sposób łączy teorię z praktyką. Czubaj został nagrodzony m.in. za powieść I.P. – uznaną za najlepsza polską powieść kryminalną roku 2016. Jest on członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.
  • Ryszard Ćwirlej – socjolog, dziennikarz telewizyjny i pisarz. Rozpoznawalny jest jako twórca nowego gatunku literackiego „kryminału neomilicyjnego”. Jego dzieło Błyskawiczna wypłata w 2015 roku została uhonorowana Nagrodą Kryminalnej Piły za najlepszą miejską powieść wśród powieści kryminalnych, a w 2017 otrzymał nagrodę Wielkiego Kalibru za Śliski interes.

 

  • Marcin Wroński – pisarz, redaktor, felietonista, autor kryminałów, absolwent KUL. Autor tworzy w wielu gatunkach literackich. Najsłynniejsze dzieła pisarza to Skrzydlata trumna, Pogrom w przyszły wtorek, Morderstwo pod cenzurą, Portret wisielca oraz znany również z prowadzonej audycji w Radio TOP Fikcja o północy. Nagrodzony m.in. Nagrodą Wielkiego Kalibru, Kryminalną Piłą, czy Nagrodą Artystyczną Miasta Lublin, medalem 700-lecia Miasta Lublin.

 

_______________________________________________

Spotkanie odbędzie się 8 maja 2018 r. o godzinie 19:00 w sali GG-208. Wstęp wolny.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.