Zapisz się na
newsletter

 

Akademicka Dziewiątka po raz kolejny dotarła przed tron najlepszej Matki – Bożej Matki. Pątnicy wyruszyli z Lublina 3 sierpnia po inauguracyjnej Mszy w Archikatedrze. Na pątniczy szlak liczący ponad 300 km wyruszyło ok. 2 tysiące osób wędrujących w 17 grupach.

Przeciwności, które towarzyszyły rekolekcjom w drodze, takie jak wytężony wysiłek, czy pogodowa aura, nie pozwoliły na to by radość i wielka nadzieja w sercu na dotarcie do Matki opuściły zmierzających na Jasną Górę. Stały się one wręcz motywacją do duchowego wzrostu i wytrwałości, a wsparcie pielgrzymkowych Braci i Sióstr zapewne były w tym pomocne.

Wyjście na pątniczy szlak to wielkie świadectwo wiary i siły, a zarazem pokory i ufności w to, co przyniesie każdy dzień. To otwartość na wewnętrzną przemianę, naukę tego, co ciche i piękne. Pośród duchowych przemyśleń nie zabrakło też radości ze spotkania z Bogiem i relacji z drugim człowiekiem na każdym etapie pielgrzymkowej trasy. Dobrym przykładem niech będzie wspólne odtańczenie belgijki w Dąbrowie:


Źródło: Pielgrzymka Lubelska

Wśród pątniczych grup z Archidiecezji Lubelskiej była także Akademicka Dziewiątka – grupa, która skupia środowiska akademickie, absolwenckie oraz sympatyków pięknej duchowości ignacjańskiej. Grupa ta funkcjonuje od momentu założenia Pielgrzymki Lubelskiej.

W wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze Pielgrzymów przywitał abp Stanisław Budzik, Wielki Kanclerz KUL, zaś o godz. 13:00 odbyła się Eucharystia – pielgrzymka z perspektywy pielgrzyma.

Materiały z fotorelacją z trasy pielgrzymkowej 40. Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki oraz Akademickiej Dziewiątki

40 Jubileuszowa Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górą 

Owocem Ducha jest miłość – nagranie  

Akademicka Dziewiątka: https://www.facebook.com

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.