Zapisz się na
newsletter

 

XV Lubelski Festiwal Nauki pod hasłem „Człowiek inspiracją nauki” odbywa się w dniach 15–21 września 2018 r.


Ideą Festiwalu jest zachęcenie do poznawania nowych odkryć naukowych i technicznych. Inicjatywa ma charakter  naukowo-kulturalny. W tym roku jej głównym organizatorem jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ale biorą w nim również udział pracownicy naukowi, studenci i sympatycy pozostałych lubelskich uczelni wyższych (a w tym także naszego KUL-u).

Festiwal rozpocznie się Piknikiem Naukowym w dniu 16 września 2018 r. na Placu Teatralnym przy Centrum Spotkania Kultur. Będzie to pierwszy dzień Festiwalu, od którego będzie można brać udział w projektach naukowych. Te z kolei potrwają do 21 września i odbywały się będą w siedzibach lubelskich uczelni wyższych. Lista wszystkich zajęć dostępna jest TUTAJ. Na część z nich obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc. 

Lubelski Piknik Naukowy – plakat.

Więcej szczegółów dotyczących Festiwalu dostępnych jest TUTAJ.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.