Zapisz się na
newsletter

Historia Towarzystwa Przyjaciół KUL sięga niemal do początków istnienia Uniwersytetu. To historia pisana przez osoby, które na przestrzeni lat troszczyły się o Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, udzielały mu wsparcia oraz upowszechniały idee służby Bogu i Ojczyźnie. To nie tylko piękna opowieść o konsekwencji i wierności, ale także o częstych wyrzeczeniach i kroczeniu pod prąd. Bez tych wszystkich osób nie byłoby dziś Towarzystwa.

Dlatego też TP KUL, chcąc ocalić od zapomnienia historie Przyjaciół Uniwersytetu, zaprasza serdecznie do dzielenia się swoimi wspomnieniami.

Można przesyłać je pocztą tradycyjną na adres:

Towarzystwo Przyjaciół
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Dział ds. kontaktów z Absolwentami
ul. Chopina 29, 20-023 Lublin
lub drogą mailową: tpkul@kul.pl

Historia Towarzystwa Przyjaciół KUL to nie tylko piękna opowieść o konsekwencji i wierności, ale także o częstych wyrzeczeniach i kroczeniu pod prąd. Bez tych wszystkich osób nie byłoby dziś Towarzystwa. Dlatego też TP KUL, chcąc ocalić od zapomnienia historie Przyjaciół Uniwersytetu, zaprasza do dzielenia się swoimi wspomnieniami.

Można przesyłać je pocztą tradycyjną na adres:
Towarzystwo Przyjaciół
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Dział ds. kontaktów z Absolwentami
ul. Chopina 29, 20-023 Lublin
lub drogą mailową: tpkul@kul.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.