Zapisz się na
newsletter

 

Międzywydziałowy ośrodek uniwersytecki Instytut Jana Pawła II KUL  został powołany przez Senat KUL w dniu 25 czerwca 1982 r., którego głównym celem prowadzenie “studiów nad myślą i dziełem Papieża Jana Pawła II oraz budowania wspólnoty osób w duchu głoszonej przez Niego nauki Chrystusa” (ówczesny Regulamin Instytutu).

Już teraz zapraszamy na organizowane spotkanie 20 marca 2019 r. o godz. 17:00 w Collegium Jana Pawła II w sali C- 220 pt. “Od zniszczonych butów do antropologii daru. Geneza personalizmu św. Jana Pawła II”, a wykład zaprezentuje:
ks. dr hab. Krzysztof Gryz – teolog i moralista, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie (2013 – 2017), pracownik naukowy Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, członek zarządu Stowarzyszenia Teologów Moralistów.

Temat wykładu koncertuje się wokół dziedziny, która była niezwykle bliska św. Janowi Pawłowi II – personalizm chrześcijański.

Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób twórcą siebie samego.

Jan Paweł II

 

Spotkanie otwarte.
Zapraszamy do udziału!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.