Zapisz się na
newsletter

 

Przemysław Czarek, Wojewoda Lubelski w imieniu Andrzeja Dudy, Prezydenta RP wręczył 18 grudnia 2018 r. odznaczenia państwowe i resortowe zasłużonym pracownikom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, następnie odbyła się część oficjalna, w której medale otrzymali:

 

Medal złoty za długoletnią służbę:

 

 • ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
 • dr hab. Marek Jakubów
 • ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL
 • mgr Irena Mateńko
 • prof. dr hab. Bogdan Szymanek

Medal srebrny za długoletnią służbę:

 

 • dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
 • dr hab. Paweł Garbacz
 • dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
 • dr hab. Bartosz Jóźwik
 • dr hab. Paweł Kawalec
 • mgr Jacek Kowalik
 • ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
 • mgr Ewa Stępniak
 • mgr Joanna Wiatr

Medal brązowy za długoletnią służbę:

 

 • ks. dr hab. Mirosław Brzeziński
 • ks. dr hab. Rafał Charzyński
 • dr Maria Gałkowska-Bachanek
 • dr inż. Piotr Kulesza
 • ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL
 • dr Małgorzata Łobacz
 • dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
 • dr Piotr Mamcarz
 • dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL
 • dr Maria Zuba-Ciszewska

Medal Komisji Edukacji Narodowej:

 

 • mgr inż. Paweł Adamiec
 • dr Jacek Frydrych
 • mgr inż. Wojciech Januszczyk
 • dr hab. Krzysztof Jaskuła
 • dr Agnieszka Karczewska
 • ks. dr hab. Jerzy Koperek, prof. KUL
 • dr Magdalena Marzec-Jóźwicka
 • dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
 • dr hab. Alicja Puszka
 • dr hab. Anna Rymuszka
 • prof. dr hab. Zofia Stępniewska
 • dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
 • dr Joanna Szady
 • dr hab. Joanna Teske
 • dr hab. Ewa Trzaskowska
 • dr hab. Sławomir Wącior
 • prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
 • dr hab. Agnieszka Wolińska
 • s. dr hab. Beata Zarzycka CSAPI

 

Wydarzenie zakończyło się recitalem fortepianowym.

 

Fotorelacja:

Źródło: www.kul.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.