Zapisz się na
newsletter

 

Cykl koncertów „OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką”, który rozpoczął się już w 2013 roku, pozwala gościć na Uniwersytecie znakomitych, znanych na całym świecie wykonawców muzyki klasycznej.
Wydarzenie adresowane jest do pracowników, absolwentów oraz studentów KUL, a także pozostałych lubelskich uczelni oraz wszystkich miłośników muzyki poważnej. Zazwyczaj odbywa się ono w połączeniu z ważnymi uroczystościami i rocznicami o charakterze ogólnouniwersyteckim. Organizowane jest przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz przez Towarzystwo Przyjaciół KUL, stowarzyszenie zrzeszające absolwentów i sympatyków Uczelni.

Muzyka jest jak morze – widzisz brzeg, na którym stoisz, lecz drugiego dojrzeć niepodobna.

H. Sienkiewicz, Quo vadis

 

Najbliższe koncerty:

9 V 2019 – Nadzwyczajny Recital Fortepianowy Tomasza Rittera

plakat

 

Odbyło się:

24 II 2019 – Nadzwyczajny Koncert Kameralny z okazji 97. rocznicy śmierci założyciela i Rektora KUL.

Szymon Krzeszowiec – skrzypce, Bartosz Bednarczyk – fortepian.

plakat

1 XII 2018 – Nadzwyczajny Koncert Symfoniczny  z okazji 100. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Rafał Blechacz – fortepian, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, Jacek Kaspszyk – dyrygent

plakat

10 VI 2018 – Nadzwyczajny Recital Fortepianowy (Beata Bilińska)

Koncert połączony ze Świętem Patronalnym KUL; odbyło się jako wydarzenie towarzyszące Światowego Zjazdu Absolwentów.

plakat

25 II 2018 – Nadzwyczajny koncert kameralny Gliere Quartet. Koncert z okazji 96. rocznicy śmierci ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego Rektora KUL.

Wladislaw Winokurow – skrzypce, Dominika Falger – skrzypce, Christoph Hammer – altówka, Endre Stankowsky – wiolonczela

plakat

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.