Zapisz się na
newsletter

fff

AKTUALNOŚCI

Retro warsztaty dla lubelskiej młodzieży

Retro warsztaty dla lubelskiej młodzieży

Uczniowie lubelskich szkół średnich zaproszeni są do udziału w bezpłatnych zajęciach warsztatowych, które odbywają się w dn. 17.09-26.09.2018. W programie m. in. lekcje oratorskie, kaligraficzne i dziennikarskie, a także rozgrywki planszowej gry pt. „Uniwersytet Niepodległy”. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc. Warsztaty organizowane są przez Fundację Rozwoju KUL.

czytaj dalej
Pożegnanie śp. prof. Stanisława Olczaka

Pożegnanie śp. prof. Stanisława Olczaka

W dn. 3 września br. zmarł śp. prof. Stanisław Olczak, wieloletni prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL (1993-1999), historyk i archiwista, dla wielu po prostu dobry człowiek i niezapomniany wykładowca. Prof. S. Olczak był również wieloletnim wiceprezesem Zarządu Głównego TP KUL. Społeczność akademicka KUL pożegnała go w Kościele Akademickim 7 września 2018 r.

czytaj dalej
Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Tegoroczna – 40. Jubileuszowa Pielgrzymka Lubelska, w ramach której tradycyjnie wyruszyła także Akademicka „Dziewiątka”, odbyła się pod hasłem „Owocem Ducha jest miłość”. Lubelscy pątnicy rozpoczęli pielgrzymi szlak 3 sierpnia uczestnictwem w Mszy świętej sprawowanej przez Metropolitę Lubelskiego Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Wielkiego Kanclerza KUL. Pokonawszy ponad 300 km na Jasną Górę, dotarli tam w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (14 sierpnia). Wspierani przez Fundusz „Idę z Tobą”, nieśli intencje indywidualne oraz te uniwersyteckie.

czytaj dalej
II Letnia Szkoła Kognitywistki w Kazimierzu Dolnym

II Letnia Szkoła Kognitywistki w Kazimierzu Dolnym

W dniach 5-8 września 2018 r. w Rajchertówce – Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym odbędzie się II Letnia Szkoła Kognitywistki „Twórczy umysł”. W programie m.in. warsztaty i wykłady z takich obszarów jak psychologia poznawcza i społeczna, studia nad wizualnością i neuroestetyką. Obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa.

czytaj dalej
Studia podyplomowe na KUL-u

Studia podyplomowe na KUL-u

Odpowiadając na potrzeby rynku pracy, w tegorocznej ofercie studiów podyplomowych KUL pojawiło się kilka nowych ścieżek kształcenia, a wśród nich m.in.: filozofia i etyka, grafika CAD w designie i druku 3D, analityka biznesowa, prawo ochrony zdrowia i inne. Ponadto, dla Absolwentów KUL przewidziana została specjalna zniżka.

czytaj dalej

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.