Zapisz się na
newsletter

fff

AKTUALNOŚCI

Konkurs „Moja Uczelnia”

Konkurs „Moja Uczelnia”

Życie uniwersyteckie to oprócz nauki, wykładów, ćwiczeń i warsztatów, również wiele zabawnych historii i anegdot, które często po wielu latach od skończenia studiów ciągle budzą uśmiech na twarzy. Zapraszamy Państwa do podzielenia się swoimi wspomnieniami!

czytaj dalej
„Encyklopedia 100-lecia KUL”

„Encyklopedia 100-lecia KUL”

W kontekście jubileuszu 100-lecia naszej Alma Mater na rynku wydawniczym ukazała się “Encyklopedia” opisująca dorobek Uniwersytetu w zakresie działalności naukowo-badawczej, a także wkładu Uczelni w życie społeczno-polityczne, literackie i artystyczne Polski. “Encyklopedia” została wydana przez Wydawnictwo KUL we współpracy i wsparciu Towarzystwa Przyjaciół KUL.

czytaj dalej
Uniwersyteckie Spotkanie Opłatkowe

Uniwersyteckie Spotkanie Opłatkowe

18 grudnia 2018 r. w Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe naszej społeczności akademickiej. W ramach wydarzenia, oprócz wspólnego kolędowania i życzeń świątecznych, zostali nagrodzeni wybrani studenci w sposób szczególny angażujący się w pracę organizacji studenckich i kół naukowych działających w naszym Uniwersytecie.

czytaj dalej
Sejm RP uczcił 100. rocznicę powstania KUL

Sejm RP uczcił 100. rocznicę powstania KUL

„Dziś Katolicki Uniwersytet Lubelski to uczelnia otwarta na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności (…). Doceniając dotychczasowe osiągnięcia uniwersytetu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej będzie wspierał Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w dalszej realizacji jego misji służenia rozwojowi duchowemu i intelektualnemu narodu polskiego” – napisali w uchwale z dn. 6 grudnia
posłowie Sejmu RP.

czytaj dalej
Wystawa „W hołdzie Niepodległej. Zbiory Muzeum KUL w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze”

Wystawa „W hołdzie Niepodległej. Zbiory Muzeum KUL w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze”

Dzieła Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Józefa Mehoffera, Michała Gorstkina-Wywiórskiego, Józefa Rapackiego i wielu innych oraz liczne przykłady ceramiki i szkła artystycznego do 31 stycznia 2019 r. obejrzeć można w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Prezentowana wystawa to jedna z inicjatyw powstałych w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

czytaj dalej

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.