Zapisz się na
newsletter

fff

AKTUALNOŚCI

Pożegnanie śp. prof. Józefa Japoli

Pożegnanie śp. prof. Józefa Japoli

W dn. 1 listopada br. zmarł śp. prof. Józef Japola, absolwent i wieloletni pracownik Instytutu Filologii Polskiej KUL, wybitny teoretyk literatury i tłumacz; światowej sławy specjalista w obszarze oralności i piśmienności Waltera Jacksona Onga, wreszcie: dla wielu pokoleń studentów niezapomniany wykładowca. Prof. Japola związany był z KUL-em od roku 1962. Zmarł w wieku 74 lat.

czytaj dalej
XIV Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne

XIV Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne

23–24 października na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim spotkają zainteresowani problematyką Biblii. Hasłem przewodnim sympozjum biblistów będzie: “Zmartwychwstanie w Biblii i kulturze starożytnej basenu Morza Śródziemnego”. Podczas wydarzenia dysputy będą toczyły się między innymi wokół idei zmartwychwstania w starożytnym Izraelu, moralności czy tradycji.

czytaj dalej
Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

21 października 2018 r. odbędzie się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2018/2019.
Wspólna Msza Święta pod przewodnictwem JE Abp Wojciecha Polaka. Wśród gości będą również Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, kard. Gerhard Ludwig Müller. Słowo Wielkiego Kanclerza KUL JE Abp Stanisława Budzika.
Główne uroczystości odbędą się w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Wieczorem w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie koncert z okazji Jubileuszu 100-lecia istnienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

czytaj dalej
Znaczek z okazji 100-lecia utworzenia KUL

Znaczek z okazji 100-lecia utworzenia KUL

Chcąc upamiętnić postać ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego rektora KUL, Poczta Polska wydała wyjątkowy znaczek oraz kopertę z jego wizerunkiem. Zaprojektowane przez Andrzeja Gosika, zostały one wydane w nakładzie 100 tys. egzemplarzy i są dostępne w sprzedaży od 1 października 2018 r.

czytaj dalej
Retro warsztaty dla lubelskiej młodzieży

Retro warsztaty dla lubelskiej młodzieży

Uczniowie lubelskich szkół średnich zaproszeni są do udziału w bezpłatnych zajęciach warsztatowych, które odbywają się w dn. 17.09-26.09.2018. W programie m. in. lekcje oratorskie, kaligraficzne i dziennikarskie, a także rozgrywki planszowej gry pt. „Uniwersytet Niepodległy”. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc. Warsztaty organizowane są przez Fundację Rozwoju KUL.

czytaj dalej
Pożegnanie śp. prof. Stanisława Olczaka

Pożegnanie śp. prof. Stanisława Olczaka

W dn. 3 września br. zmarł śp. prof. Stanisław Olczak, wieloletni prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL (1993-1999), historyk i archiwista, dla wielu po prostu dobry człowiek i niezapomniany wykładowca. Prof. S. Olczak był również wieloletnim wiceprezesem Zarządu Głównego TP KUL. Społeczność akademicka KUL pożegnała go w Kościele Akademickim 7 września 2018 r.

czytaj dalej
Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Tegoroczna – 40. Jubileuszowa Pielgrzymka Lubelska, w ramach której tradycyjnie wyruszyła także Akademicka „Dziewiątka”, odbyła się pod hasłem „Owocem Ducha jest miłość”. Lubelscy pątnicy rozpoczęli pielgrzymi szlak 3 sierpnia uczestnictwem w Mszy świętej sprawowanej przez Metropolitę Lubelskiego Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Wielkiego Kanclerza KUL. Pokonawszy ponad 300 km na Jasną Górę, dotarli tam w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (14 sierpnia). Wspierani przez Fundusz „Idę z Tobą”, nieśli intencje indywidualne oraz te uniwersyteckie.

czytaj dalej

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.