Zapisz się na
newsletter

fff

AKTUALNOŚCI

KULowskie wieczory z muzyką OPUS MAGNUM

KULowskie wieczory z muzyką OPUS MAGNUM

Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Towarzystwo Przyjaciół KUL zapraszają na cykliczne koncerty wybitnych polskich oraz zagranicznych kompozytorów, laureatów prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych artystów.
Najbliższy koncert już 10 czerwca 2018 r.

czytaj dalej
Wystawa “Od 100 lat jest KUL”

Wystawa “Od 100 lat jest KUL”

Wystawa przygotowana pod hasłem „Od 100 lat jest KUL” to historyczna podróż po Uniwersytecie. Zaprezentowane w jej ramach eksponaty pokazują jak zmieniał się nasz Uniwersytet na przestrzeni lat. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających w ramach Światowego Zjazdu Absolwentów KUL na Dziedzińcu Uniwersytetu w podcieniach Gmachu Głównego.

czytaj dalej
Nauczyciele wolności

Nauczyciele wolności

Katolicki Uniwersytet Lubelski to uczelnia realizująca swoją misję w myśl dewizy „Deo et Patriae”. Misji tej na przestrzeni lat służyli nauczyciele i studenci KUL, wśród nich ks. Idzi Radziszewski, prof. Jerzy Kłoczowski, ks. prof. Antoni Słomkowski, prof. Czesław Martyniak czy kard. Stefan Wyszyński. Są oni bohaterami akcji “Nauczyciele wolności”, przypominającej wkład postaci związanych z KUL w rozwój Rzeczpospolitej.

czytaj dalej
Rehabilitacja sądowa ks. prof. Antoniego Słomkowskiego – powojennego Rektora KUL

Rehabilitacja sądowa ks. prof. Antoniego Słomkowskiego – powojennego Rektora KUL

Rektor i wykładowca naszego Uniwersytetu ks. prof. dr hab. Antoni Słomkowski w dniu 28 marca 2018 r. na wniosek Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie został oczyszczony z orzeczeń sądowych z lat 50. XX wieku skazujących go na wydalenie z Uniwersytetu i karę więzienia. Wniosek został uznany przez sąd za w pełni zasadny.

czytaj dalej

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.