Zapisz się na
newsletter

fff

AKTUALNOŚCI

Rehabilitacja sądowa ks. prof. Antoniego Słomkowskiego – powojennego Rektora KUL

Rehabilitacja sądowa ks. prof. Antoniego Słomkowskiego – powojennego Rektora KUL

Rektor i wykładowca naszego Uniwersytetu ks. prof. dr hab. Antoni Słomkowski w dniu 28 marca 2018 r. na wniosek Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie został oczyszczony z orzeczeń sądowych z lat 50. XX wieku skazujących go na wydalenie z Uniwersytetu i karę więzienia. Wniosek został uznany przez sąd za w pełni zasadny.

czytaj dalej
Praktyczne piękno – KUL według Marii Chomentowskiej

Praktyczne piękno – KUL według Marii Chomentowskiej

W piątą rocznicę śmierci Marii Chomentowskiej – „Damy polskiego designu” Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wraz ze studentami historii sztuki KUL przygotowało monograficzną wystawę prac artystki. Można ją obejrzeć na poszczególnych piętrach Gmachu Głównego KUL. Wystawa czynna będzie do 30 czerwca 2018 r.

czytaj dalej

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.