Zapisz się na
newsletter

 

Stanisław Kazimierz Olczak (4.04.1936-3.09.2018) wieloletni prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL (1993-1999), historyk i archiwista, wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL. Więcej.

Ważniejsze publikacje:

 • Olczak S., Duchowieństwo parafialne diecezji poznańskiej w końcu XVI wieku i w pierwszej połowie XVII w., Lublin 1990.
 • Olczak S., Olszewski D., Parafia Skalbmierz: zarys dziejów, Lublin 2000.
 • Olczak S., Sieć szkół parafialnych w zachodniej Wielkopolsce w XVIII stuleciu, Lublin 1976.
 • Olczak S., Wpływ Komisji Edukacji Narodowej na rozwój szkolnictwa parafialnego w Wielkopolsce, Lublin 1977.
 • Olczak S., Zasób archiwalny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1986.

 

Ks. prof. Stanisław Olczak podczas Zebrania Walnego Towarzystwa Przyjaciół KUL (2015):

Ks. prof. Stanisław Olczak – in memoriam:Źródło: Tv KUL – Telewizja dla Ciebie

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.