Zapisz się na
newsletter

 

Maria Chomentowska tworzyła i realizowała projekty niemalże przez 40 lat. Dla KUL-u zaprojektowała m.in. fasadę budynku Gmachu Głównego, jego wnętrza, przestrzeń Dworu Staropolskiego na Poczekajce i inne. Wystawa “Praktyczne piękno. KUL według Marii Chomentowskiej” stanowi przegląd dzieł pochodzących z całego okresu jej twórczości. Sama artystka tak mówi o zaprojektowanych przez siebie meblach:

„Meble nie muszą być atrakcyjne, ekspansywne formalnie. Nasze życie jest wystarczająco bogate, aby nie komplikować go jeszcze formami wnętrza mieszkalnego”.

Źródło: Magazyn „TY i JA” 1963, nr 6 (38), s.14-15 za: www.iwp.com.pl

Podczas wystawy prac Chomentowskiej w Gmachu Głównym KUL obejrzeć można np. poniższe realizacje:

Źródło: fot. Tomasz Koryszko | www.kul.pl

Źródło: www,heliotropvintage.pl

Źródło: fot. Violetta Khviatskowich | www.muzeum.kul.pl

M. Chomentowska za swój wkład w rozwój wzornictwa została odznaczona m.in. krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, czy Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wystawa jej prac na KUL-u potrwa do 30 września 2018 r. Wydarzeniem, które jej towarzyszy jest wystawa fotografii jednej ze studentek historii sztuki – Violetty Khviatskovich pt. „Obecność w nieobecności”. Jej autorka stara się uchwycić w swoich fotografiach twórczość M. Chomentowskiej w obecną po dziś dzień w poszczególnych budynkach Uniwersytetu. Można ją obejrzeć w Galerii 1 im. B. Słomki w Gmachu Głównym KUL w terminie 23.03. – 30.04.2018.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.