Zapisz się na
newsletter

 

Dwunastu studentów, na różnych polach zaangażowanych w działania rzecz Uniwersytetu, zostało stypendystami Towarzystwa Przyjaciół KUL. Podczas spotkania 13 marca dyplomy laureatom wręczyli ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, Prorektor ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych KUL oraz ks. dr hab. Rafał Charzyński, Dyrektor Biura Zarządu Głównego TP KUL w obecności Dziekanów Wydziałów.

Nagrodzeni studenci:

 • Aya Lidia Al Azab,
 • Uliana Bila,
 • Karolina Ciepiela,
 • Michał Charewicz,
 • Kamil Chudzik,
 • Arkadiusz Czyżowski,
 • Tatsiana Ivashkevich,
 • Bartosz Kozioł,
 • Magdalena Kuzyk,
 • Sebastian Kwiatek,
 • Krzysztof Ryszkiewicz,
 • Agata Trytek.

Wymienione osoby zostały docenione m. in. za działalność w Teatrze ITP, Chórze Akademickim KUL, Akademickim Związku Sportowym oraz za podejmowanie inicjatyw naukowych i kulturalnych odbywających się w ramach ich rodzimych Instytutów.

Stypendium dla studentów KUL bezinteresownie działających na rzecz Uniwersytetu zostało ufundowane przez Towarzystwo Przyjaciół KUL i pochodzi ze środków przekazanych na ten cel przez członków stowarzyszenia, sympatyków i absolwentów Uniwersytetu, czyli właśnie Przyjaciół KUL. Jest przyznawane dwa razy w roku na okres jednego semestru. Ponadto, TP KUL prowadzi również program stypendialny dla studentów rozpoczynających swoje pierwsze po maturze studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W każdej chwili można wesprzeć to dzieło.

 

Fotorelacja z wręczenia stypendiów:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.