Zapisz się na
newsletter

fff

 

Dwunastu studentów, na różnych polach zaangażowanych w działania rzecz Uniwersytetu, zostało stypendystami Towarzystwa Przyjaciół KUL. Podczas spotkania 13 marca dyplomy laureatom wręczyli ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, Prorektor ds. Studentów i Kontaktów Międzynarodowych KUL oraz ks. dr hab. Rafał Charzyński, Dyrektor Biura Zarządu Głównego TP KUL w obecności Dziekanów Wydziałów.

Nagrodzeni studenci:

 • Aya Lidia Al Azab,
 • Uliana Bila,
 • Karolina Ciepiela,
 • Michał Charewicz,
 • Kamil Chudzik,
 • Arkadiusz Czyżowski,
 • Tatsiana Ivashkevich,
 • Bartosz Kozioł,
 • Magdalena Kuzyk,
 • Sebastian Kwiatek,
 • Krzysztof Ryszkiewicz,
 • Agata Trytel.

Wymienione osoby zostały docenione m. in. za działalność w Teatrze ITP, Chórze Akademickim KUL, Akademickim Związku Sportowym oraz za podejmowanie inicjatyw naukowych i kulturalnych odbywających się w ramach ich rodzimych Instytutów.

Stypendium dla studentów KUL bezinteresownie działających na rzecz Uniwersytetu zostało ufundowane przez Towarzystwo Przyjaciół KUL i pochodzi ze środków przekazanych na ten cel przez członków stowarzyszenia, sympatyków i absolwentów Uniwersytetu, czyli właśnie Przyjaciół KUL. Jest przyznawane dwa razy w roku na okres jednego semestru. Ponadto, TP KUL prowadzi również program stypendialny dla studentów rozpoczynających swoje pierwsze po maturze studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W każdej chwili można wesprzeć to dzieło.

 

Fotorelacja z wręczenia stypendiów: