Zapisz się na
newsletter

Tegoroczny wielki Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości zbiegł się w czasie z Jubileuszem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Chcąc ukazać nieprzypadkową zbieżność tych dwóch uroczystości, podejmowane są liczne działania ukazujące ich wzajemne uwarunkowania.

Jedną z nich jest cykl warsztatów zatytułowanych “KUL równolatkiem Niepodległej – retro warsztaty dla młodzieży” organizowany przez Fundację Rozwoju KUL. Spotkania skierowane są do młodzieży lubelskich szkół średnich i odbywają się w dn. 19-26 września 2018 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Szczegółowy harmonogram wydarzeń dostępny jest tutaj.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy dokonać zapisów pod adresem e-mail:  fundacjarozwoju@kul.pl, a wcześniej uzupełnić formularz zgłoszeniowy. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w warsztatach.

Oprócz zaplanowanych warsztatów dostępne będą m.in. multimedialna prezentacja opowiadająca o historii Uniwersytetu, zwiedzanie Muzeum KUL, rozgrywki gry planszowej “Uniwersytet Niepodległy”, czy warsztaty jazdy na wrotkach Skate Town Lublin.

Wśród zaplanowanych warsztatów są:

–  Warsztat oratorski – 17 września o godz. 8:30 i godz. 11:00

–  Warsztat kaligraficzny – 17 września o godz. 11:00 oraz 19 września i godz. 8:30

–  Ozdabianie galanterii biurowej w technice decoupage – 19 września o godz. 11:00 oraz 21 września i godz. 11:00

Składanie przestrzennej makiety architektonicznej przedwojennych zabudowań KUL – 24 września o godz. 8:30 i godz. 11:00

Warsztat kulinarny – 24 września o godz. 8:30 i godz. 11:00

Warsztat stylizacyjny i o modzie lat 20 i 30 – 26 września o godz. 8:30 i godz. 11:00

–  Warsztat muzyczny – 19 września o godz. 8:30 i godz. 11:00

–  Warsztat nauki wykonywania pieczęci lakowych – 17 września o godz. 8:30 oraz 21 września i godz. 8:30

Warsztat wykonywania biżuterii retro – 21 września o godz. 8:30 i godz. 11:00

Warsztat dziennikarski – 26 września o godz. 8:30 i godz. 11:00

_____________________________________

Kontakt:

Fundacja Rozwoju KUL

Al. Racławickie 14
20–950 Lublin

Collegium Jana Pawła II, piętro 2, pokój C-234

e-mail: fundacjarozwoju@kul.pl

tel. 81 445 32 35

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.