Zapisz się na
newsletter

 

Od ponad pół wieku w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego spotykają się wybitni znawcy filozofii, sympatycy tej dziedziny naukowej i pertraktują nad wybranymi zagadnieniami.

 

Refleksja tegorocznego spotkania znakomitych filozofów oraz sympatyków filozofii skupiać się będzie wokół tematu “RZECZYWISTOŚĆ – MYŚL – DZIAŁANIE”. Tematyka ta prezentuje klasyczny, prosty, a wręcz pierwotny podział filozofii, który korzeniami sięga aż stoików, Zaprezentowane zostaną wielostronne podejścia do tych zamierzchłych problemów w nowym “odświeżonym” podejściu, nie zabraknie również prezentacji nowych ich rozwiązań.

Spotkanie zostało zaplanowane w trzech blokach tematycznych:

  • metafizyczno – ontologicznym;
  • epistemologiczno – logicznym;
  • etyczno – historycznym.

 

W trakcie tegorocznej edycji Tygodnia Filozoficznego zaplanowany został wyjątkowy koncert. Koło Filozoficzne Studentów KUL  z okazji stulecia swojego istnienia, istnienia najstarszej organizacji studenckiej w naszym Uniwersytecie ma zaszczyt zaprosić na niezwykły koncert Jemioła w stylu retro” – koncert odbędzie się 10 kwietnia o godz. 18:00 w Auli im. kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.
Szczegółowy program spotkania zamieszczony zostanie niebawem.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Filozofii KUL.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.