Zapisz się na
newsletter

 

W dniu Święta Patronalnego KUL (28.06.2019 r.) odbyła się promocja edycji pierwszych numerów “Spotkań. Niezależnego Pisma Młodych Katolików” wydanych w opracowaniu historyka Macieja Sobieraja.

Pismo powstało i wychodziło w Lublinie w latach 1977-1989. Skupiało środowisko osób związanych z Kościołem Katolickim. Ich celem była „niepodległa i demokratyczna Polska. Wolna Polska w Wolnym Świecie”. Jak zaznacza Teatr NN:

Inspiracją do podjęcia podziemnej działalności wydawniczej były wykłady prof. Władysława Bartoszewskiego prowadzone na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim od 1973 roku. Profesor prowadził na KUL-u wykład monograficzny poświęcony Polskiemu Państwu Podziemnemu w okresie II wojny światowej. W trakcie tych wykładów opowiadał również o ruchu wydawniczym, który rozwinął się wtedy na olbrzymią skalę. Te opowieści zafascynowały ambitnych studentów historii i postanowili sami stworzyć pismo niepodlegające cenzurze.

Osoby skupione wokół  “Spotkań” spotykały się w  Gmachu Głównym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a samo Pismo drukowane było m. in. w męskim domu studenckim KUL przy ul. Niecałej. Pamięci wszystkich działaczy zrzeszonych przy tej inicjatywie poświęcona została tablica umieszczona w obrębie dziedzińca GG. Fotorelacja z jej odsłonięcia:

Źródło: www.kul.pl/28-06-2019-swieto-patronalne-kul-odsloniecie-tablicy-upamietniajacej-dzialalnosc-na-kul-organizacji-opozycyjnych,gal_17253.html

 

Wideorelacja:


Źródło: Tv KUL – telewizja dla Ciebie!

 

“Spotkania” można przeczytać w Bibliotece Cyfrowej KUL.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.