Zapisz się na
newsletter

 

(…) studenci KUL w różnych diecezjach Polski w kościołach w czasie niedzielnych mszy św. prowadzili akcję informacyjną o KUL. Najbliższa odbyła się w Poznaniu dnia 15 X 1967 roku. Ja też udałem się do Poznania, by jako świeżo upieczony student I roku historii w kościele z ambony mówić o KUL. Dla mnie ogromne przeżycie i trema, wielkie emocje. Do tego jeszcze w przeddzień na kilka godzin zajrzałem do mego domu rodzinnego w Pniewach, 52 km od Poznania. Gdy pojawiłem się niespodziewanie w domu (nie było możliwości przesłania szybkiej uprzedzającej informacji jak dzisiaj) mama wykrzyknęła: „już cię wyrzucili”. Planowo do domu miałem udać się dopiero na święta Bożego Narodzenia, a nie po 2 tygodniach.

Między innymi tak o czasie swojego studiowania, a także o związanych z tym perypetiach pisał Wojciech Czepczyński – laureat konkursu “Moja Uczelnia”. Swoje wspomnienia zawarł w tekście Świeccy studenci z ambony o KUL w latach 1967-1969 za który otrzymał uroczyste gratulacje od ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL. Spotkanie w salonach rektorskich było okazją do przywołania historii sprzed lat i zapewnieniem o nieustannej pamięci o Uniwersytecie.

Fotorelacja:

fot. Tomasz Koryszko (KUL)

Tv KUL – telewizja dla Ciebie!

Druga część uroczystości odbyła się w Biurze Zarządu Głównego TP KUL, gdzie W. Czepczyński wraz z małżonką dzielili się swoimi wspomnieniami z przedstawicielami studentów, a zarazem stypendystów i wolontariuszy Towarzystwa – Ulianą Bilą, Arkadiuszem Czyżowskim oraz Pawłem Robakiem.

 

Fotorelacja:

fot. Katarzyna Kusy (TP KUL)

W. Czepczyński udzielił także krótkiego wywiadu, do wysłuchania którego zapraszamy!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.