Zapisz się na
newsletter

 

Społeczność akademicką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II tworzą studenci, Przyjaciele, pracownicy i w sposób szczególny Absolwenci lubelskiej Alma Mater. Część z nich zrzeszona jest w ramach Podlaskiego Stowarzyszenia Absolwentów KUL. Członkowie organizacji spotykają się podczas różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, naukowych i religijnych.

9 lutego 2019 r. w Muzeum i Archiwum Archidiecezjalnym w Białymstoku na zaproszenie Podlaskiego Stowarzyszenia Absolwentów KUL przedstawiciele Uniwersytetu spotkali się z członkami organizacji. Uroczystość rozpoczęła się od obejrzenia wystawy z okazji 100-lecia KUL, która eksponowała również pamiątki związane z Uczelnią, pochodzące z prywatnych zbiorów członków Stowarzyszenia. Wszyscy zebrani obejrzeli też jubileuszową impresję filmową „Od stu lat jest KUL”. Spotkanie prowadzone było przez dr Wojciecha Jocza, Prezesa Podlaskiego Stowarzyszenia Absolwentów KUL, na ręce którego ks. prof. Antoni Dębiński, Rektor KUL wręczył Medal Jubileuszowy KUL w dowód uznania dla działalności całej organizacji.  Przedstawicie Towarzystwa Przyjaciół KUL zaprezentowali też ofertę organizacji skierowaną do Absolwentów i zarysowali możliwości współpracy z byłymi studentami KUL zrzeszonymi w Białymstoku. Na zakończenie spotkania, prof. Michał Wyrostkiewicz (KUL) przedstawił wykład „Dziedzictwo zobowiązuje i uzdalnia”.

program spotkania

 

Fotorelacja ze spotkania:

fot. Michał Młodzikowski (KUL)


Towarzystwo Przyjaciół KUL zachęca do organizacji tego typu spotkań absolwenckich. Stowarzyszenie świadczy w tym zakresie pomoc logistyczną.

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Dział ds. kontaktów z Absolwentami

ul, Chopina 29, 20-023 Lublin

telefon: 81 532 64 32, 662 487 212

e-mail: absolwent@kul.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.