Zapisz się na
newsletter

Bogactwo kompetencji | studia podyplomowe KUL 

 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą studiów podyplomowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018. W tym roku oferta została poszerzona o całkiem nowe kierunki, np. asystent rodziny, autoprezentacja-kreowanie wizerunku-budowanie marki, bankowość, surdopedagogika czy logistyka.

Nowością jest także udostępnienie większości kierunków dla studentów V roku studiów jednolitych magisterskich.

W naszej ofercie znajdą Państwo bogactwo kompetencji w ramach naszych kierunków sztandarowych oraz w ramach nowości.

Więcej informacji można znaleźć na nowej stronie rekrutacyjnej kandydat.kul.pl/podyplomowe lub na naszym Fanepage’u.

——————————————————

Centrum Studiów Podyplomowych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Kolegium Jana Pawła II
III piętro – pokój C-314, C-316

tel. 81 445 39 96, 81 445 39 95

@: centrumsp@kul.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.