Zapisz się na
newsletter

Studia podyplomowe na KUL-u to oferta dla wszystkich tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W tym roku w ofercie kształcenia dostępne jest ponad trzydzieści kierunków, na które rekrutacji można dokonać do 30 września 2018 r.. Dla absolwentów KUL została przewidziana  specjalna zniżka: -12% za semestr. Szczegóły dostępne tutaj.
Bogactwo kompetencji | studia podyplomowe KUL 
Oferta studiów podyplomowych KUL w roku akademickim 2018/2019:
 • administracja – rejestracja stanu cywilnego,
 • analityka biznesowa,
 • bankowość i pośrednictwo finansowe,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • design miejski,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • duchowość katolicka,
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika),
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne – edycja w Lublinie,
 • filozofia i etyka,
 • formacja pastoralno-liturgiczna – Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej,
 • grafika CAD w designie i druku 3D,
 • informatyka (grupa ogólna i dydaktyczna),
 • logistyka,
 • mediacja sądowa i pozasądowa,
 • podatki i prawo podatkowe,
 • Polsko-Amerykańskie studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration,
 • Polsko-Amerykańskie studia podyplomowe menedżerskie,
 • praktyczna rachunkowość komputerowa,
 • prawo antytrerrorystyczne,
 • prawo cywilne i gospodarcze dla sędziów i asesorów sądowych sądów powszechnych – studia finansowane ze środków UE,
 • prawo dla urzędników,
 • prawo ochrony zdrowia,
 • przygotowanie pedagogiczne – edycja w Lublinie,
 • psychologia transportu,
 • psychoonkologia,
 • rachunkowość i podatki,
 • standardy i dobre praktyki w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Kompetencje urzędnika,
 • zarządzanie i finanse w administracji publicznej,
 • zarządzania zasobami ludzkimi.
_________________________________________________________________
Kontakt:
Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Kolegium Jana Pawła II
III piętro | pokój C-314, C-316
tel. +48 81/ 445 39 96, +48 81/ 445 39 95

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.