Zapisz się na
newsletter

 

Czerwcowy Światowy Zjazd Absolwentów KUL to wyjątkowe spotkanie, na które zaproszeni są wszyscy Przyjaciele, Sympatycy, byli Pracownicy i przede wszystkim byli Studenci KUL. W ramach wydarzenia odbywać się będzie wiele inicjatyw i ciekawych spotkań. Jednym z nich, dedykowanym specjalnie dla Absolwentów KUL, będzie koncert kameralny Antonio Vivaldiego – Cztery Pory Roku w wykonaniu Natalii Walewskiej i Orkiestry Kameralnej AMBERTO.

Koncert odbędzie się pierwszego dnia Zjazdu (8 czerwca) w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (Plac Teatralny 1) o godzinie 19:00. Obowiązuje wcześniejsza obowiązkowa rezerwacja miejsc (tel. 81 532 64 32, 662 487 212, @: absolwent@kul.pl). Decyduje kolejność zgłoszeń, ale pierwszeństwo w rezerwacji mają Absolwenci, którzy już dokonali rejestracji na Zjazd.

 

Program Koncertu:

 • Koncert nr 1 E-dur „Wiosna” („La Primavera”), RV 269
 • Allegro
 • Largo
 • Allegro
 • Koncert nr 2 g-moll „Lato” („LʼEstate”), RV 315
 • Allegro non molto
 • Adagio e piano – Presto e forte
 • Presto
 • Koncert nr 3 F-dur „Jesień” („LʼAutunno”), RV 293
 • Allegro
 • Adagio molto
 • Allegro
 • Koncert nr 4 f-moll „Zima” („LʼInverno”), RV 297
 • Allegro non molto
 • Largo
 • Allegro

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.