Zapisz się na
newsletter

 

W dniach 8-9 czerwca 2018 r. nasz Uniwersytet serdecznie zaprasza na Światowy Zjazd Absolwentów KUL.

Zakończyliśmy już rejestrację na Zjazd, ale większość wydarzeń w jego ramach ma charakter otwarty.
Poniżej zamieszczamy program wydarzenia, które odbędzie się w Kampusie Głównym KUL przy Al. Racławickich 14.

 

 

8 czerwca (piątek) – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – Święto Patronalne KUL

godz. 12.30 kościół akademicki KUL

 • Msza święta z zawierzeniem Uniwersytetu Sercu Jezusowemu

przewodniczenie i homilia: JE abp Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski, Wielki Kanclerz KUL

godz. 14.30 Uroczyste spotkanie z Władzami Uniwersytetu /dziedziniec KUL/, w programie m.in.

 • Wystąpienie ks. prof. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL
 • wykład prof. Stefana Sawickiego „100 lat uniwersytetu katolickiego w Lublinie. Zamierzenia i wyzwania”
 • wręczenie Medali Jubileuszowych 100-lecia KUL

godz. 16.30 – 17.30 Lunch /parter Collegium Jana Pawła II/

godz. 19.00 Koncert „Cztery pory roku” A. Vivaldiego /Centrum Spotkania Kultur w Lublinie/
Koncert kameralny: NATALIA WALEWSKA – skrzypce; Orkiestra Kameralna AMBERTO

godz. 20.00 Wieczór przy muzyce na dziedzińcu uniwersyteckim, który poprowadzi Marcin Kydryński
w ramach spotkania m.in.:

 • prof. Jerzy Szymik – spotkanie autorskie, teologia/poezja.Wiersze nostalgiczne, KUL-owsko/lubelskie z lat 1990-2017 oraz najnowszy tom pt. „Dobre wino” (2017) – godz. 20.00, Gmach Główny, s. 208
 • Spektakl Teatru ITP – godz. 22.00, dziedziniec KUL
 • Poczęstunek w Starej Auli podczas piątkowego wieczoru przy muzyce (na parterze Gmachu Głównego w godz. 20.00-23.00)

9 czerwca (sobota)

godz. 10.00 Msza św. w kościele akademickim KUL w intencji zmarłych absolwentów, pracowników i studentów

godz. 11.00 – 14.00 „Otwarte Katedry” – spotkania na Wydziałach/w Instytutach

godz. 14.00 – 15.30 Obiad /parter Collegium Jana Pawła II/

godz. 15.30 Urodzinowy tort, toast, wspólne zdjęcie /dziedziniec KUL/

godz. 16.00 – 18.00 Panel Dyskusyjny „Uczniowie wolności” /Aula im. S. kard. Wyszyńskiego, Gmach Główny KUL, Al. Racławickie 14/

godz. 20.00 Koncert KROKE feat. ANNA MARIA JOPEK /dziedziniec KUL/

 

Uprzejmie informujemy, że Księża chcący koncelebrować Msze święte podczas Światowego Zjazdu Absolwentów KUL, są uprzejmie proszeni o zabranie ze sobą alb. Jednocześnie, mając na uwadze ograniczoną przestrzeń zakrystii w kościele akademickim, uprzejmie zawiadamiamy, że ubieranie się w stroje liturgiczne będzie odbywało się na parterze w Centrum Transferu Wiedzy – budynek naprzeciwko kościoła. Następnie uprzejmie prosimy o zajmowanie miejsc w kościele w ławkach w nawie głównej naprzeciwko ściany z Tabernakulum.

_______________________________________________________

Ponadto:

 • rozgrywki gry planszowej pt. „Uniwersytet”
 • wpisy do Księgi Jubileuszowej
 • zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej
 • możliwość wglądu do swojej dokumentacji w Archiwum Uniwersyteckim
 • wystawa „Boznańska, Wyczółkowski, Dunikowski i inni. Kolekcja mistrzów Krzysztofa Musiała” /Muzeum KUL/
 • wystawa „Praktyczne piękno. KUL według Marii Chomentowskiej” /Gmach Główny/
 • ścieżka historyczna /Gmach Główny/
 • wystawa „Od 100 lat jest KUL” /podcienia Gmachu Głównego/
 • w niedzielę 10 czerwca godz. 19.00, Aula im. S. kard. Wyszyńskiego – koncert z cyklu OPUS MAGNUM – KULowskie wieczory z muzyką – prof. Beata Bilińska – fortepian (utwory Chopina, Góreckiego, Kilara);

Program Zjazdu do pobrania

Programy spotkań wydziałowych

Spotkanie absolwentów Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych odbędzie się o godz. 12.00 w Kolegium Norwidianum, sala CN-021.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
 1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
 2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
 3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
 4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
 6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.