Zapisz się na
newsletter

W 1918 roku ks. Idzi Benedykt Radziszewski, założyciel i pierwszy Rektor KUL, obrał Najświętsze Serce Jezusa patronem ówczesnego Uniwersytetu Lubelskiego. Od tego czasu w tym dniu KUL obchodzi swoje Święto Patronalne. Jest to również dzień, w którym przedstawiciele absolwentów poszczególnych Wydziałów otrzymują dyplomy ukończenia studiów.

 

Program tegorocznych obchodów:

9.00 Kościół Akademicki KUL

Msza święta – przewodniczenie i homilia – JE Abp Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki

 

11.00 Aula im. S. kard. Wyszyńskiego

Wystąpienie JM Rektora KUL ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów licencjackich oraz magisterskich przedstawicielom absolwentów poszczególnych Wydziałów

Wręczenie Medali Jubileuszowych 100-lecia KUL

oprawa muzyczna uroczystości w wykonaniu Chóru KUL pod dyrekcją prof. Grzegorza Pecki

bezpośrednio po uroczystości w auli odsłonięcie na dziedzińcu uniwersyteckim tablicy upamiętniającej działalność na KUL organizacji opozycyjnych

 

13.00 Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-113

Promocja książki „Spotkania. Niezależne Pismo Młodych Katolików”

 

14.15 Taras wschodni Gmachu Głównego (wejście za Kościołem Akademickim KUL)

Poświęcenie i otwarcie nowej pasieki

 

14.30 Centrum Transferu Wiedzy, sala teatralna CTW-02

Występ Zespołu Pieśni i Tańca KUL

 

plakat

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.