Zapisz się na
newsletter

 

Dobrą i długą tradycją uniwersytecką jest udział naszej społeczności akademickiej w Apelach Jasnogórskich, podczas których Uniwersytet zawierzany jest opiece Matce Bożej. Pielgrzymki do Częstochowy organizowane są przez Towarzystwo Przyjaciół KUL i biorą w nich udział studenci, absolwenci, obecni i emerytowani pracownicy oraz wszyscy przyjaciele KUL.

Szczegóły dotyczące wyjazdów można uzyskać w Towarzystwie Przyjaciół KUL, @: tpkul@kul.pl, tel.: 81 532 64 32, 662 487 212

 

Terminy najbliższych pielgrzymek:

10 grudnia 2018 r.

 

Odbyły się:

2 października 2018 r.

Refleksja Rektora


Źródło: www.youtube.com

22 lutego 2018 r.

Refleksja Rektora

22 lutego 2017 r.

Refleksja Rektora


Źródło: www.youtube.com

7 grudnia 2016 r.

Refleksja Rektora

2 października 2016 r.

Refleksja Rektora


Źródło: www.youtube.com

27 kwietnia 2016 r.

Refleksja Rektora

1 grudnia 2015 r.

Refleksja Rektora

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.